Despre

Directiva privind Raportarea Sustenabilității Corporative (CSRD) impune organizațiilor obligații de raportare pe aspecte de mediu, sociale și de guvernanță (ESG).

În lumina acestei directive, standardele oferă un cadru și un limbaj comun, facilitând organizațiilor progresul către obiectivele ESG și îmbunătățirea robusteții raportărilor lor de sustenabilitate.

Prin utilizarea standardelor în raportarea ESG, organizațiile nu doar că se aliniază cu cerințele directivei CSRD, dar și valorifică eforturile anterioare, utilizând aceste standarde ca surse de date fiabile pentru raportare. În acest mod, contribuim împreună la crearea unei piețe europene mai sustenabile și transparente, pregătită să facă față provocărilor de mediu, sociale și de guvernanță ale viitorului.

Avantajele utilizării standardelor

Adoptarea și integrarea standardelor tehnice în procesul de raportare a sustenabilității oferă organizațiilor o serie de avantaje semnificative, contribuind la îmbunătățirea calității și credibilității informațiilor furnizate.

Iată mai jos principalele beneficii:

BENEFICII

Directiva privind Raportarea Sustenabilității Corporative (CSRD) include referințe specifice la utilizarea standardelor tehnice, recunoscându-le ca un instrument esențial în elaborarea rapoartelor de sustenabilitate. Aceasta facilitează organizațiilor alinierea la cerințele legislative, oferind un cadru clar și bine definit.

Standardele sunt integrate în cadrul regulamentar european prin intermediul Noului Cadru Legislativ, facilitând conformitatea cu diverse directive și regulamente europene. Utilizarea standardelor bazate pe sustenabilitate în raportare conduce la o coerență crescută cu regulamentele europene, consolidând încrederea în procesul de raportare.

Organizațiile investesc timp și resurse semnificative pentru a fi în  conformitate cu standardele. Prin recunoașterea și utilizarea acestor standarde în raportarea ESG, organizațiile pot optimiza utilizarea resurselor, valorificând eforturile anterioare și evitând duplicarea muncii.

 

 

 

 

Standardele oferă suport în toate aspectele de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), de la managementul emisiilor și eficiența energetică, până la diversitate și incluziune, și buna guvernanță. Această acoperire extinsă asigură o bază solidă pentru raportare, îmbunătățind calitatea și comprehensivitatea informațiilor prezentate.

Utilizarea standardelor permite organizațiilor să raporteze atât date cantitative, precum consumul de apă sau energia, cât și informații calitative, referitoare la politici și strategii de sustenabilitate.

Acest echilibru între calitativ și cantitativ sporește transparența și relevanța rapoartelor.

 

Procesul de standardizare este unul deschis, transparent și bazat pe consens, asigurând astfel că standardele tehnice sunt recunoscute și acceptate la scară largă. Aceasta conferă rapoartelor de sustenabilitate o bază solidă și credibilă, crescând încrederea părților interesate.

 

MEDIU

Emisiile, adaptarea la schimbările climatice, economia circulară și biodiversitatea sunt câteva dintre elementele cheie în acest domeniu. Aspectul de mediu reprezintă domeniul sustenabilității care, tradițional, a avut cea mai îndelungată istorie și cel mai ridicat nivel de reglementare, prin intermediul politicilor naționale și europene.

SOCIAL

Următoarele standarde ajută organizațiile să echilibreze obiectivele de afaceri cu interesele sociale, crescând angajamentul social al politicilor și programelor lor. Acestea oferă îndrumări pentru îmbunătățirea oportunităților și gestionarea grupurilor și comunităților dezavantajate, atât în lanțul lor valoric, cât și în propriul mediu de lucru, ajutându-le totodată să ia în considerare aceste nevoi la proiectarea activităților, produselor și serviciilor lor.

GUVERNANȚĂ

Standardele existente de (bună) guvernanță ajută organizațiile să stabilească practici, politici și structuri care le permit să își direcționeze și controleze operațiunile într-un mod etic și transparent. Acestea facilitează identificarea și conformarea cu cadrele legale aplicabile, totodată ajutând la prevenirea practicilor de afaceri iresponsabile sau frauduloase. De asemenea, oferă suport pentru a crește reziliența acestora prin gestionarea riscurilor și continuitatea afacerii în fața contextelor adverse.