Vă temeți de trăsnete?

Mulți oameni se tem de furtuni și pe bună dreptate. Cu un număr de peste 24 000 de persoane care își pierd viața după ce sunt lovite de trăsnet, se poate spune că acesta este fenomenul natural care produce cele mai multe decese anual, mai multe chiar decat tornadele și uraganele la un loc.

De aceea, sunt necesare sistemele de protecție împotriva trăsnetului (CSPT) pentru a căror realizare se utilizează numeroase standarde.Materialele și componentele pentru sistemele de protecție împotriva trăsnetelor trebuie astfel proiectate și încercate încat să reziste la solicitările electrice, mecanice și chimice care le pot afecta în timpul utilizării.

ASRO a adoptat luna trecută două părți ale standardului EN 62561 referitor la componentele sistemelor de protecție împotriva trăsnetului. Ambele au fost adoptate prin metoda traducerii. Acestea sunt:

  1. SR EN 62561-4.2018, Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT) Partea 4: Prescripţii pentru dispozitive de fixare a conductoarelor

Această parte a IEC 62561 stabileşte prescripţiile şi încercările pentru dispozitivele metalice şi nemetalice de fixare a conductoarelor care sunt utilizate pentru menţinerea pe poziţie şi susţinerea dispozitivelor de captare, a conductoarelor de coborâre şi a prizelor de pământ.

De asemenea, componentele sistemului de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT) pot fi utilizate și în atmosfere periculoase. Din acest motiv, la instalarea componentelor în astfel de condiţii sunt necesare prescripţii suplimentare.

Standardul cuprinde la început o clasificare a acestor componente în funcție de materialul dispozitivului de fixare (metalic, nemetalic sau compozit), de modul de fixare (cu sau fără șuruburi) și de tipul de prindere.

Aceste dispozitive trebuie să asigure funcţia de prindere a conductorului într-un mod corespunzător şi sigur atunci când este supus la solicitări mecanice, la efectele descărcărilor electrice atmosferice şi la influenţele mediului înconjurător. De aceea, trebuie să corespundă încercărilor de tip prevăzute în standard, iar rezultatele încercărilor să fie înregistrate într-un raport de încercare.

Standardul cuprinde, de asemenea, și trei anexe normative

Anexa A – Încercare de mediu pentru dispozitive metalice şi compozite de fixare a conductoarelor

Anexa B – Încercare de mediu pentru dispozitive nemetalice de fixare a conductoarelor– Rezistenţa la radiaţii ultraviolete

Anexa C – Diagrama secvenței de încercări pentru dispozitive de fixare a conductoarelor

  1. SR EN 62561-5:2018, Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT) Partea 5: Prescripţii pentru căminele de vizitare şi dispozitivele de etanşare ale electrozilor de pământ

Această parte a IEC 62561 stabileşte prescripţiile şi încercările pentru căminele de vizitare ale electrozilor de pământ, instalate în pământ, şi pentru dispozitivele de etanşare ale electrozilor de pământ.

Căminele de vizitare pentru electrodul de pământ sunt formate dintr-o carcasă metalică sau nemetalică în care este amplasată conexiunea dintre conductorul de coborâre şi priza de pământ având ca scop controlul și încercarea. Ele conțin un vizor și un capac detașabil.

Dispozitivele de etanşare pentru electrodul de pământ sunt cutii de etanşare (presetupe) utilizate împreună cu un electrod de pământ care trece prin sau pătrunde în fundaţia sau pereţii unei clădiri, astfel încât să prevină pătrunderea apei freatice în clădire

Aceste elemente  trebuie să fie concepute şi construite astfel încât, în utilizare normală, funcţionarea lor să fie sigură şi fără pericol pentru persoane şi mediul înconjurător.

De aceea, această parte a standardului, structurată ca cea prezentată mai sus, cuprinde clasificare, prescripții, încercări și structura și conținutul raportului de încercare.

Toate cele șapte părți ale acestui standard au fost adoptate ca standarde romane  ASRO/CT 346, Protecţia împotriva trăsnetului și acestea sunt.

SR EN 62561-1:2017, Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 1: Prescripții pentru componente de conectare

SR EN 62561-2:2013, Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 2: Prescripţii pentru conductoare şi electrozi de pământ

SR EN 62561-3:2018, Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 3: Prescripţii pentru eclatoare de separare

SR EN 62561-4:2018, Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 4: Prescripţii pentru dispozitive de fixare a conductoarelor

SR EN 62561-5:2018, Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 5: Prescripţii pentru căminele de vizitare şi dispozitivele de etanşare ale electrozilor de pământ

SR EN 62561-6:2012, Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 6: Prescripţii pentru contoare de lovituri de trăsnet

SR EN 62561-7:2012, Componente ale sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului (CSPT). Partea 7: Prescripţii pentru materiale care îmbunătăţesc legarea la pământ