Proiectul de Twinning

Proiectul de Twinning MD/13/ENP/TR/14 – este noul proiect în care organismul naţional de standardizare s-a implicat alături de un consorţiu german şi de BRML – Biroul Român de Metrologie Legală. Experţii ASRO vor contribui la consolidarea sectorului standardelor în conformitate cu cele mai bune practici ale statelelor membre ale UE în Republica Moldova.

BridGit

Proiectul internaţional, pe linie FPA, BridGit, a fost demarat în 1 ianuarie 2013.Prima parte a proiectului (WP1) s-a desfăşurat având ca finalitate apariţia unui studiu dedicat activităţilor/proiectelor/practicilor organismelor de standardizare membre CEN şi CENELC, faţă de cercetarea şi inovarea de la nivel naţional şi european.Concluziile studiului, care încheie activitatea WP 1 din cadrul proiectului, la […]