Workshop-uri în cadrul Proiectului STRATEGY

Proiectul STRATEGY logo

Proiectul european Horizon2020 – STRATEGY (Facilitating EU pre-standardization process through streamlining and validating interoperability in systems and procedures involved in the crisis management cycle) urmărește să promoveze prestandardizarea sistemelor și procedurilor legate de managementul crizelor prin eficientizarea, încercarea și validarea standardelor, orientărilor și recomandărilor, concentrându-se pe aspectele de interoperabilitate în funcție de necesitățile operaționale ale specialiștilor din domeniu.

Acum aveți oportunitatea de a vă implica în activitatea de prestandardizare care se desfășoară la nivel european.

Invitație către părțile interesate

Proiectul STRATEGY adresează părților interesate invitația de a participa la ședințele de lansare ale următoarelor workshop-uri (CWA) CEN-CENELEC:

Prin aceste workshop-uri, părțile interesate au oportunitatea de a colabora și de a se angaja într-un dialog constructiv cu specialiști în managementul crizelor, experți de standardizare și reprezentanți ai industriei, dar și cu cercetători, furnizori de tehnologie și utilizatori finali.

Părțile interesate sunt invitate să se înscrie la workshop-uri prin completarea  formularului de înregistrare disponibil pe pagina web a acestora. Pentru mai multe detalii, puteți accesa: https://strategy-project.eu/cen-workshops/.

De asemenea, avem rugămintea să nu ezitați să diseminați informațiile despre aceste workshop-uri și altor părți interesate.

Despre proiectul STRATEGY

Proiectul STRATEGY își propune să dezvolte un cadru paneuropean al activităților de prestandardizare pentru sisteme, soluții și proceduri, care abordează managementul crizelor, ce vor fi validate prin teste durabile și cadre de evaluare care vor îmbunătăți capacitățile de gestionare a crizelor și de rezistență la dezastre, inclusiv inițiativele EDA în CBRN.

Cele 8 fluxuri tematice pentru abordarea crizelor sunt:

  • Cautare și salvare;
  • Protecție a infrastructurii critice;
  • Planificare răspuns;
  • Comandă și control;
  • Avertizare timpurie și evaluare rapidă a daunelor;
  • Amenințări chimice, biologice, radiologice și risc ridicat de explozii (CBRN-E);
  • Instruire;
  • Terminologie/Simbologie.

Scopul final al proiectului este de a întări reziliența UE împotriva tuturor tipurilor de dezastre, fie ele naturale sau provocate de om  (abordare multi-risc),  prin asigurarea siguranței celor din lina întâi și întărirea capacității operaționale a acestora cu ajutorul standardelor, care pot sprijini soluțiile și procedurile de ultimă generație, asigurând un răspuns eficient la situațiile de criză.

Promovarea standardelor și politicilor la nivelul UE

Proiectul STRATEGY va sprijini factorii de decizie și autoritățile în eforturile lor de a îmbunătăți managementul crizelor transfrontaliere prin creșterea armonizării sistemelor, instrumentelor și procedurilor de gestionare a dezastrelor.

Pentru a realiza acest lucru, STRATEGY va aborda aspectele de standardizare ale celor opt fluxuri tematice  amintite anterior, prin elaborarea a unsprezece CWA-uri în cadrul atelierelor de lucru CEN-CENELEC și a două noi specificații tehnice (TS) CEN, în cooperare cu comitetul tehnic CEN relevant.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați coordonatorul proiectului STRATEGY la adresa de e-mail: info@strategy-project.eu.