Top 10 standarde ale anului 2021

Anul 2021 a fost un an al mobilizării, un an în care s-au depus eforturi considerabile și s-a colaborat intens la nivel național, european și internațional pentru depășirea provocărilor create de pandemia de COVID-19, dar și pentru descoperirea unor noi oportunități.

Privit prin prisma standardelor publicate, anul anterior a reprezentat anul de adoptare a celor mai relevante documente tehnice pentru piață, esențiale pentru diverse domenii de activitate.

Printre primele standarde publicate de ASRO în 2021 s-au regăsit SR ISO 10005:2021Managementul calității. Linii directoare pentru planurile calității și SR EN ISO 16140-3:2021 Microbiologia lanțului alimentar. În plus, a fost publicat și un amendament la standardul privind clasificarea, simbolurile și amplasarea indicatoarelor și a mijloacelor de semnalizare rutieră, 𝐒𝐑 𝟏𝟖𝟒𝟖-𝟏:𝟐𝟎𝟏𝟏/𝐀𝟗𝟏:𝟐𝟎𝟐𝟏, standard care a introdus 7 noi indicatoare rutiere.

Vă invităm să descoperiți cele mai căutate și achiziționate 10 standarde în anul 2021 de către organizațiile din România. Topul este dominat de standardele pentru sistemele de management, indicând faptul că acestea au conștientizat necesitatea implementării sistemelor de management pentru succesul afacerilor lor.

TOP 10

10. SR EN ISO/IEC 17000:2020, Evaluarea conformității. Vocabular și principii generale

Pentru ca întreaga comunitate de evaluare a conformității să lucreze în consens, utilizând un limbaj comun.

9. SR ISO 31000:2018, Managementul riscului. Linii directoare

Pentru o abordare comună privind gestionarea oricărui tip de risc, indiferent de industrie, ori sector de activitate.

8. SR 6161-1:2020, Acustica în construcții. Partea 1: Măsurarea nivelului de zgomot în cazul construcțiilor civile. Metode de măsurare

Pentru a putea stabili metodele de măsurare in situ a nivelului de zgomot din exteriorul unităţilor funcţionale ale construcţiilor civile şi a nivelului de zgomot din interiorul acestora.

7. SR 6161-3:2020, Acustica în construcții. Partea 3: Determinarea nivelului de zgomot în localitățile urbane. Metodă de determinare

Pentru a stabili metoda de determinare a nivelului zgomotelor care se produc în localitățile urbane.

6. SR ISO 10005:2021, Managementul calităţii. Linii directoare pentru planurile calităţii

Caliatate înainte de toate! Planul calității reprezintă documentul care specifică anumite practici, mijloace și particularități referitoare la calitate, asociate unui anumit produs, serviciu sau unui anumit proiect, ori document.

5. SR EN ISO/IEC 17025:2018, Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări

Pentru competenţa, imparţialitatea şi funcţionarea consecventă a laboratoarelor. Standardul se aplică tuturor organizaţiilor care desfăşoară activităţi de laborator, indiferent de numărul personalului.

4. SR EN ISO 14001:2015, Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare

Pentru a crește performanțele de mediu ale unei organizații și pentru a controla și reduce impactul acesteia asupra mediului înconjurător.

3. SR EN ISO 19011:2018, Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management

Pentru o abordare uniformă și armonizată, care permite în același timp o auditare eficientă a mai multor sisteme de management.

2. SR ISO 45001:2018, Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă. Cerinţe şi îndrumări pentru utilizare

Pentru a asigura locuri de muncă sigure și sănătoase, prin prevenirea traumatismelor și a îmbolnăvirilor determinate de muncă, precum și prin îmbunătățirea proactivă a performanței referitoare la sistemul de management al sănătății și securității în muncă (SSM).

1. SR EN ISO 9001:2015, Sisteme de management al calității

Implementarea de către o organizaţie a unui sistem de management al calității pe baza acestui standard aduce o serie de beneficii, precum:

  • creșterea satisfacției clientului;
  • conformitatea cu cerinţele specifice ale sistemului de management al calității;
  • evaluarea riscurilor și oportunităţilor asociate contextului și obiectivelor sale;
  • furnizarea de produse și servicii aliniate cerințelor clienților.