A fost publicată noua ediție a standardului ISO 22000

Cu peste două sute de boli transmise prin lanțul alimentar, este clar că producția alimentară sigură și durabilă este una dintre cele mai mari provocări. Globalizarea comerțului cu alimente complică și mai mult siguranța alimentară, iar noua ediție a standardului, ISO 22000:2018, Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar reprezintă un răspuns util la aceste provocări.

Menținerea siguranței alimentelor de la fermă până la furculiță prin asigurarea practicilor de igienă și a trasabilității la fiecare pas al lanțului de aprovizionare sunt sarcini esențiale pentru industria alimentară.

Standardul ISO 22000:2018 stabilește cerințele pentru un sistem de management al siguranței alimentelor. Acesta definește ce trebuie să facă o organizație pentru a-și demonstra capacitatea de a controla pericolele legate de siguranța alimentară și de a se asigura că alimentele sunt sigure pentru consum.

Beneficiile implementării standardului includ:

  • abilitatea de a furniza în mod consecvent produse și servicii legate de produsele alimentare care sunt sigure și îndeplinesc cerințele de reglementare,
  • îmbunătățirea gestionării riscurilor în procesele de siguranță alimentară,
  • demonstrarea unor legături puternice cu Codex Alimentarius al Organizației Națiunilor Unite, care elaborează orientări privind siguranța alimentară pentru guverne.

Siguranța alimentelor vizează prevenirea, eliminarea și controlul pericolelor alimentare, de la locul de producție până la punctul de consum. Deoarece pericolele legate de siguranța alimentului pot fi introduse în orice etapă a procesului, fiecare companie din lanțul de aprovizionare cu alimente trebuie să exercite controale adecvate ale pericolelor. De fapt, siguranța alimentelor poate fi menținută doar prin eforturile combinate ale tuturor părților: guverne, producători, comercianți cu amănuntul și consumatori finali.

Destinat tuturor organizațiilor din industria alimentară și a hranei pentru animale, indiferent de dimensiune sau sector, ISO 22000: 2018 transformă managementul siguranței alimentare într-un proces continuu de îmbunătățire, având o abordare preventivă a siguranței alimentelor, ajutând la identificarea, prevenirea și reducerea pericolelor produse de alimente în lanțurile alimentare și furaje.

Noua ediție aduce claritate pentru mii de companii din întreaga lume care au folosit deja standardul.

Ultimele sale îmbunătățiri includ:

  • adoptarea structurii la nivel înalt, structură comună tuturor standardelor sistemului de management ISO, ajutând astfel organizațiile să combine la un moment dat ISO 22000 cu alte sisteme de management (cum ar fi ISO 9001 sau ISO 14001),
  • noua abordare a riscului – ca un concept vital în afacerile din domeniul alimentar – care face distincția între riscul de la nivelul operațional și cel de la nivelul de acțiune al sistemului de management,
  • legături puternice cu Codex Alimentarius, un grup alimentar al Organizației Națiunilor Unite care dezvoltă orientări privind siguranța alimentară pentru guverne.

Noul standard oferă un control dinamic al pericolelor legate de siguranța alimentară, combinând următoarele elemente-cheie recunoscute: comunicarea interactivă, managementul sistemelor, programele prealabile (PRPs) și principiile analizei riscurilor și punctelor de control critice (HACCP).

ISO 22000:2018 va fi adoptat ca standard român în decembrie 2018.

ISO 22000:2018 poate fi achiziționat de la ASRO.

Broșura ISO 22000