A apărut SR ISO 31000 – Managementul riscului

SR ISO 31000:2018 – Un nou instrument pentru managementul riscului

Ghid ISO 31000

A fost publicată o ediție nouă a standardului SR ISO 31000, Managementul riscului. Linii directoare care furnizează linii directoare pentru managementul riscurilor cu care se confruntă o organizație.

Organizațiile de toate tipurile și mărimile, confruntate cu factori și influențe interne și externe care induc nesiguranță, nu știu dacă și când își vor atinge obiectivele propuse. Efectul acestei nesiguranțe asupra obiectivelor unei organizații este „riscul”. Toate activitățile unei organizații implică riscuri.

Cu toate că amenințarea riscurilor crește atât pentru guverne, cât și pentru organizații și public deopotrivă, noul standard, deși simplificat contribuie la un viitor mai sigur.

Deși, într-o anumită măsură, toate organizațiile gestionează riscul, totuși SR ISO 31000 stabilește un număr de principii care trebuie respectate pentru a avea un management eficace al riscului. Acest standard internațional recomandă organizațiilor să dezvolte, să implementeze și să îmbunătățească continuu un cadru organizațional al cărui scop este integrarea procesului de management al riscului în procesele de conducere, de strategie și planificare, de management, de raportare ca și în politicile, valorile și cultura întregii organizații.

Astfel, standardul SR ISO 31000 ajută organizațiile să dezvolte o strategie de management al riscurilor și să-și crească șansele de succes. Scopul său principal este de a dezvolta o cultură a managementului riscurilor în care angajații și părțile interesate să fie conștienți de importanța monitorizării și gestionării riscurilor. Implementarea ISO 31000 îmbunătățește, de asemenea, eficiența și eficacitatea procesului decizional, și anume alocarea resurselor. Mai mult, poate fi o componentă activă în îmbunătățirea guvernării unei organizații și, în cele din urmă, în creșterea performanței acesteia. Riscul este o parte necesară a afacerii și într-o lume în care cantități enorme de date sunt procesate tot mai mult, identificarea și scăderea riscurilor reprezintă o provocare pentru orice companie. Nu este de mirare că multe contracte comerciale și contracte de asigurări necesită dovezi puternice privind buna gestionare a riscurilor.

Standardul oferă îndrumări cu privire la modul de integrare a procesului de luare a deciziilor bazate pe riscuri în guvernanța, planificarea, managementul, raportarea, politicile, valorile și cultura unei organizații.

Alte standarde care ajută la implementarea standardului SR ISO 31000 sunt:

  • SR BS 31100:2013, Managementul riscului. Cod de practică și îndrumare pentru implementarea standardului SR ISO 31000
  • SR EN 31010:2010, Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscurilor
  • SR GHID ISO 73:2010, Managementul riscului. Vocabular