Acordul de la Viena – 30 de ani de colaborare eficientă

În urmă cu 30 de ani, la Viena, Organizația Internațională de Standardizare (ISO) și Comitetul European de Standardizare (CEN) au pus bazele unui acord care are drept scop elaborarea unor standarde recunoscute atât la nivel european, cât și la nivel internațional.

Datorită Acordului de la Viena, organizațiile de pe tot mapamondul pot folosi standarde armonizate la nivel global pentru îmbunătățirea calității produselor și proceselor și măsurarea emisiilor de gaze cu efect de seră, a nivelurilor de securitate pentru protecția datelor, etc.

From global to local: Joining forces to help global standards create local impact” este motto-ul sub care liderii ISO și CEN s-au reunit din nou la Viena, după 30 de ani, pentru a reitera cooperarea între cele două organizații.

AVANTAJE ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI, PENTRU ECONOMIE ȘI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Începând cu anul 1980 armonizarea standardelor europene și internaționale a devenit din ce în ce mai necesară. Era evident că elaborarea unor standarde armonizate va duce la eliminarea barierelor existente în piață.

Acordul de la Viena a asigurat părțile interesate că standardele europene sunt elaborate în comun cu cele internaţionale. Acest fapt a adus multiple avantaje care se văd și în prezent, atât în viața de zi cu zi, în mediul de afaceri, cât și în abordarea provocărilor globale, precum protecția mediului.

STANDARDELE, LIMBAJ COMUN, OBIECTIV COMUN – UNUL DIN TREI STANDARDE EUROPENE ESTE IDENTIC CU UN STANDARD ISO

În prezent, unul din trei standarde europene este comun cu un standard internaţional ISO. La începutul anilor ‘90, doar 178 de standarde erau elaborate în comun de experții celor două organizații. Cifrele arată că Acordul de la Viena este un instrument puternic care a elaborat standarde armonizate într-o varietate de sectoare, de la agricultură la sănătate, turism, transport și altele.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU nu ar putea fi îndeplinite fără standardele elaborate în baza acestui acord de colaborare. Un bun exemplu este seria de standarde ISO 14064 privind măsurarea amprentei și a gazelor cu efect de seră, care oferă un limbaj comun atunci când vine vorba despre obiective și raportare.

IMPULS PENTRU ECONOMIE. DE LA EFICIENȚA ENERGETICĂ LA INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ

Acordul de la Viena asigură reguli comune de 30 de ani, reguli care se aplică în diverse sectoare și care au impulsionat creșterea rapidă a pieței unice europene. Nu numai că a contribuit la reducerea birocrației, dar a alimentat, de asemenea, diseminarea de noi idei, de exemplu în cazul eficienței energetice, prin standardul EN ISO 50001.

Standardele elaborate în comun de către CEN și ISO sunt utilizate la scară largă și asigură un nivel de siguranță în sectoare strategice, cum ar fi industria constructoare de mașini și utilaje de producție.

În ceea ce privește tranziția digitală, cele două organizații au elaborat împreună standarde legate de securitatea cibernetică sau impactul inteligenței artificiale asupra roboților industriali, cruciale pentru a face față provocărilor viitoare și pentru a încuraja adoptarea sigură și eficentă a noilor tehnologii în sectorul automatizărilor.

30 DE ANI DE LA ACORDUL DE LA VIENA: CONFERINȚĂ ANIVERSARĂ

Scott Steedman (BSI), Valerie Höllinger (Austrian Standards), Elisabeth-Stampfl-Blaha (Austrian Standards), Sergio Mujica (ISO), Eddy Njoroge (ISO), Dany Sturtewagen (CENELEC), Iuliana Chilea (ASRO), Elena Santiago Cid (CEN/CENELEC), Vincent Laflèche (CEN), Anton Ofner (Austrian Standards), Ruggero Lensi (CEN).

Pentru a sărbători 30 de ani de la Acordul de la Viena, Austrian Standards International – Standardization and Innovation (ASI), Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) și Comitetul European pentru Standardizare (CEN) au organizat o conferință comună pe 11 octombrie 2021.

În conformitate cu deviza „From global to local: Joining forces to help global standards create local impact”, accentul a fost pus pe cele mai bune practici pentru alinierea standardelor internaționale și a aspectelor regionale specifice, pentru eliminarea barierelor în calea comerțului sau a piețelor emergente.

Scopul conferinței a fost de a promova dialogul, a crea noi asocieri și de a evidenția potențialele dificultăți ca „sistem de avertizare timpurie” pentru anumite domenii economice. Sunt planificate și alte evenimente de tip follow-up.

ASRO a participat la conferință prin Directorul General, Iuliana Chilea. La eveniment au luat parte, online, 140 de invitați din întreaga lume.

Înregistrarea video a evenimentului