Un nou comitet tehnic național – Analize de diagnostic în sănătate animală

ASRO a înființat recent comitetul tehnic ASRO/CT 399 – Analize de diagnostic în sănătate animală

Noul Comitet Tehnic are ca domeniu de activitate standardizarea în domeniul sănătății animale, incluzând efectuarea metodelor de diagnostic, controlul calității reagenților de diagnostic și managementul datelor.

„Medicul uman salvează omul, medicul veterinar salvează omenirea.“-  Louis Pasteur

Principalii factori care favorizează apariția sau reapariția bolilor animalelor, inclusiv a zoonozelor care pot fi transmise de la animale atât domestice, cât și sălbatice), la ființe umane sunt comerțul internațional cu animale, schimbările climatice și modificarea ecosistemelor.

Exemple de zoonoze care au afectat recent omenirea sunt Encefalopatia spongiformă bovină, crizele Salmonella și gripa aviară.

Sănătatea animalelor are și un puternic impact economic, atât la nivel național, cât și la nivel internațional

Standardizarea europeană în domeniul sănătății animale va oferi documente clare, accesibile și recunoscute pentru toate etapele lanțului de control al bolilor animalelor, completând manualele Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE).

Ca urmare a interesului manifestat la nivel național, dar și a angajamentului exprimat de către mai multe părți interesate pentru participarea activă la standardizarea în acest domeniu a fost înființat ASRO/CT 399, comitet tehnic oglindă pentru CEN/TC 469.

Președinția comitetului este deținută de Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală București – IDSA

La ședința de înființare a ASRO/CT 399 din luna septembrie au participat reprezentanți ai autoritățilorInstitutul de Diagnostic şi Sănătate Animală București (IDSA), Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar (ICBMV), reprezentanți ai mediului universitar – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, Universitatea de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară din București, Universitatea pentru Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași, Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul USAMVB Timișoara, Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca și ai societății comerciale Pasteur Filiala Filipești SA.

Dacă doriți să vă implicați în acest domeniu prin participare în ASRO/CT 399 – Analize de diagnostic în sănătate animală Standardizare în domeniul sănătății animale, vă rugăm să o contactați pe dna Valentina Dincă, Expert Standardizare ASRO (valentina.dinca@asro.ro).