SR EN ISO 50001:2019 – instrument cheie pentru eficiența energetică a organizațiilor

Energia este esențială pentru organizații, dar adesea, generează costuri semnificative – atât pentru producerea energiei, cât și pentru mediu. Reducerea consumului de energie și îmbunătățirea eficienței energetice se află în prim-planul agendei globale privind schimbările climatice. 

Standardul ISO 50001, adoptat ca standard român SR EN ISO 50001:2019, Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare, a fost revizuit pentru a răspunde mai eficient provocărilor mondiale.

Consumul global de energie este în creștere. Acesta s-a dublat în ultimii 40 de ani și se estimează o creștere de până la 30% până în 2030. Producția și utilizarea energiei generează aproximativ 60% din emisiile de gaze cu efect de seră, aceasta fiind cauza predominantă a schimbărilor climatice. În același timp, mai mult de un miliard de oameni încă nu au acces la energie electrică și mulți se bazează pe surse nocive și poluante de energie.

Prin urmare, nu este surprinzător faptul că abordarea provocărilor privind eficiența energetică și schimbările climatice reprezintă o parte esențială a obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda Națiunilor Unite pentru 2030.

Scopul acestui standard este de a da posibilitatea organizațiilor să-și stabilească sistemele și procesele necesare pentru îmbunătățirea continuă a performanței energetice, inclusiv a eficienței energetice, a utilizării energiei și a consumului de energie. SR EN ISO 50001 specifică cerințele sistemului de management al energiei (SME) pentru o organizație. Implementarea cu succes a unui SME asigură o serie de îmbunătățiri ale performanței energetice care depinde de angajamentul de la toate nivelurile unei organizații, în special al managementului de la cel mai înalt nivel. În multe cazuri, aceasta implică schimbări ale ideilor, obiceiurilor și modificări comportamentale ale membrilor unei organizații.

Acest standard poate fi achiziționat de la ASRO, Serviciul Vânzări: e-mail: vanzari@asro.ro.