A fost publicată Strategia ASRO 2021-2030

ASRO – Organismul National de Standardizare a publicat strategia organizației pentru perioada 2021 – 2030

Strategia are ca scop principal să asigure orientarea și obiectivele unui nou ciclu strategic, pentru a ajuta ASRO să își croiască drum printre și către viitoarele provocări și oportunități, pentru a putea continua activitatea de standardizare într-un mediu în continuă schimbare, cu scopul principal de a răspunde mai bine intereselor și necesităților din ce în ce mai personalizate ale elaboratorilor și utilizatorilor de standarde.

Astfel am identificat trei factori generatori de schimbare care, în opinia ASRO, vor influența total peisajul și realitățile socio-economice și politice în următorii ani. Aceștia vor acționa asupra modului în care ASRO își desfășoară activitatea și în care poate să ofere valoare adăugată prin standardizare.

  • Domeniile emergente de standardizare determinate de prioritățile agendei europene (de ex.: Green Deal sau digitalizarea),
  • Necesitatea de a digitaliza tot mai mult procesele ASRO, pentru a dezvolta un organism de standardizare național puternic și adaptat la noile cerințe,
  • Schimbările socio-economice determinate de pandemie și eforturile de reconstrucție economică post pandemie.

Pandemia care a afectat deja întreaga omenire deschide căi noi de comunicare, de socializare, schimbă percepții, tendințe, obiceiuri, schimbă modalități de lucru, de întâlnire, schimbă canale tradiționale de obținere a informațiilor, a veniturilor sau a produselor și serviciilor.

ASRO a reușit în ultimii ani să se transforme într-o entitate mai deschisă la nou, mai flexibilă, mai adaptabilă. Urmând această cale, ASRO își propune să analizeze toate posibilitățile și noile oportunități și să se adapteze la noua situație.

Strategia ASRO 2021-2030 are ca punct de plecare rezultatele obținute în ultimii ani ca urmare a aplicării strategiei anterioare.

Principalele obiective strategice pe care ni le-am propus pentru perioada 2021-2030 se împart în două categorii: obiective naționale și obiective europene și internaționale:

Obiective naționale

  • Relevanță pentru piață și societate
  • Sursă principală de informații, standarde și produse derivate pentru părțile interesate
  • Educație în domeniul standardizării
  • Model de afaceri sustenabil
  • Organizare flexibilă

Obiective europene și internaționale

  • Participare susținută la activitatea și guvernanța standardizării europene și internaționale
  • Consolidarea statutului de partener de încredere

Vă mulțumim anticipat pentru implicare și vă asigurăm că ASRO va duce în continuare o politică activă de standardizare, va rămâne un partener viabil și valoros prin aportul de informații specializate și își propune să devină o platformă preferată de dialog și mediere între părțile interesate din sectorul public și privat.

Consultați documentul

Strategia ASRO 2021-2030
Strategia CEN-CENELEC 2021-2030