Informați-vă gratuit !

ASRO publică lunar Buletinul Standardizării pe site-ul www.asro.ro. Buletinul standardizării este un  instrument de informare gratuit care cuprinde informații privind standardizarea națională, europeană și internațională, prin publicarea listelor cu standardele române, europene și internaționale care au fost aprobate în luna anterioară

Simbolurile grafice de securitate pot salva vieți

Cele mai simple, rapide și eficiente mijloace de a avertiza persoanele despre pericole iminente sunt simbolurile grafice, suficient de sugestive încât să fie rapid recunoscute și înțelese de toți cei cărora li se adresează. Standardul SR ISO 3864, Simboluri grafice.

Ce mixturi asfaltice se folosesc iarna pentru reparația drumurilor?

Pentru lucrările provizorii efectuate în regim de urgență se utilizează mixturile asfaltice stocabile. Standardul SR 13576:2018, Mixturi asfaltice stocabile. Specificații de material  stabilește cerințe pentru mixturile asfaltice stocabile fabricate cu bitum fluxat sau cu emulsii bituminoase cationice, pentru lucrări de

Avânt nou pentru industria aviatică

Noile tehnologii, de la robotică la învățarea automată, intră într-o perioadă de schimbare și dezvoltare rapidă. În timp ce industria aviatică se străduiește să profite de avantajele acestei automatizări industriale, standardele, în special cele ale ISO/TC 184/SC 4, vor juca

Comisia ia măsuri pentru o standardizare mai eficientă în cadrul pieței unice

Comisia Europeană a prezentat joi, 22 noiembrie, un plan de acțiune pentru sporirea eficienței, a transparenței și a securității juridice în ceea ce privește dezvoltarea unor standarde armonizate pentru o piață unică pe deplin funcțională.   Aceste standarde, de la

Programul cursurilor în luna decembrie 2018

Programul cursurilor organizate de ASRO în luna decembrie 2018: * Datele din tabel sunt orientative şi pot suferi modificări. * În conditiile în care nu se va întruni un număr de minim 8- 10 participanţi pentru un curs acesta va