A fost publicat raportul grupului european de standardizare

European Standardisation Panel Survey a fost un proiect pilot lansat pentru a colecta date despre activitățile și necesitățile de standardizare ale organizațiilor din UE, cu un accent special pe standardizarea bazată pe cercetare și inovație (R&I). Acest efort a fost inițiat de Comisia Europeană pentru a evalua cererea industriei pentru standarde ca posibile rezultate ale proiectelor R&I, pentru a îmbunătăți modul în care programele-cadru UE pentru R&I abordează necesitățile de standardizare ale industriei și pentru a crește gradul de conștientizare asupra importanței standardizării ca mijloc de valorificare a cunoștințelor pentru industrie.

Principalele constatări ale raportului sunt:

  • Relevanța standardizării: Standardele europene formale, urmate de cele internaționale, sunt considerate cele mai importante. Acestea sunt relevante în special pentru asigurarea securității juridice și facilitarea accesului pe piață.
  • Colaborări în cercetare și dezvoltare (R&D): Organizațiile participante colaborează frecvent cu universități și institute de cercetare, evidențiind importanța colaborării cu instituțiile științifice pentru transferul de cunoștințe.
  • Rolul cercetării în standardizare: Inițiativele de politici, cerințele clienților și cercetarea proprie a organizațiilor sunt surse importante pentru dezvoltarea standardelor. Cercetarea este deosebit de relevantă pentru dezvoltarea standardelor de măsurare și testare, precum și pentru standardele de calitate și de mediu.
  • Avantaje și dezavantaje ale integrării cercetării în standardizare: Accesul liber la publicații științifice și urmărirea progresului științific sunt avantaje majore, în timp ce lipsa validării rezultatelor cercetării și absența experților în R&D ca participanți în procesele de standardizare sunt considerate dezavantaje semnificative.
  • Impactul standardelor bazate pe rezultatele cercetării asupra inovației: Standardele bazate pe cercetare facilitează accesul pe piață și sporesc încrederea consumatorilor, contribuind la o utilizare mai largă a metodelor și proceselor recunoscute.

Recomandări:

Raportul propune o serie de recomandări pentru industrie, institutele de învățământ superior și organizațiile de cercetare publică, organismele de standardizare și organizațiile de finanțare a cercetării, inclusiv creșterea gradului de conștientizare a importanței standardizării, asigurarea resurselor adecvate pentru activitățile de standardizare și încurajarea unei participări mai mari a IMM-urilor în eforturile de standardizare.

Aceste constatări și recomandări subliniază rolul crucial al standardizării în promovarea inovației și în îmbunătățirea competitivității industriei europene, precum și necesitatea unei colaborări strânse între actorii din domeniul cercetării, industrie și organizațiile de standardizare pentru a maximiza beneficiile standardizării.

Consultați documentul aici.