Top 10 – standardele anului 2023

Standardele sunt pilonii pe care se sprijină calitatea și inovația într-o varietate de domenii, de la medicină și construcții până la tehnologia informației și protecția mediului.

Anul 2023 marchează o etapă importantă, aducând în prim-plan noi cerințe și ghiduri care vizează îmbunătățirea practicilor în laboratoare medicale, managementul calității, construcții, mediu, acustică, audit, calitatea apei, sănătatea și securitatea la locul de muncă, securitatea informației și competența laboratoarelor de încercări.

Aceste standarde nu doar că definesc parametrii de excelență în respectivele domenii, dar contribuie și la o mai bună înțelegere și implementare a practicilor eficiente și responsabile la nivel global.
Vă invităm să descoperiți cele mai căutate și achiziționate 10 standarde în anul 2023 de către organizațiile din România. Topul este dominat de standardele pentru sistemele de management, indicând faptul că acestea au conștientizat necesitatea implementării sistemelor de management pentru succesul afacerilor lor.

10. SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări

SR EN ISO/IEC 17025:2018 specifică cerințele generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări. Acest standard este esențial pentru asigurarea preciziei și fiabilității rezultatelor de laborator, contribuind astfel la calitatea și siguranța produselor și serviciilor în diverse domenii, de la medicină la inginerie.
Prin certificarea conform standardului SR EN ISO/IEC 17025, laboratoarele demonstrează competența tehnică și capacitatea de a produce rezultate valide și recunoscute la nivel internațional.

9. SR EN ISO/IEC 27001:2023 – Tehnologia informației, securitatea cibernetică și protecția vieții private. Sisteme de management al securității informației. Cerințe

SR EN ISO/IEC 27001:2023 este un standard esențial în domeniul tehnologiei informației, securității cibernetice și protecției vieții private. Acesta furnizează cerințe pentru implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemelor de management al securității informației, asigurând protecția datelor și a informațiilor sensibile în fața amenințărilor digitale.

Implementarea acestui standard este esențială pentru organizații în era digitală, oferind un cadru robust pentru gestionarea riscurilor de securitate și pentru protejarea confidențialității datelor. Aceasta este esențială nu doar pentru a evita breșele de securitate, dar și pentru a construi încrederea clienților și a partenerilor în capacitatea organizației de a proteja informațiile sensibile.

8. SR ISO 45001:2018 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe şi îndrumări pentru utilizare

Standardul SR ISO 45001:2018 se axează pe sistemele de management al sănătății și securității în muncă. Acesta oferă un cadru pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, îmbunătățind condițiile de lucru și protejând angajații. Standardul include cerințe pentru identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor și implementarea măsurilor de control eficiente.

Certificarea conform SR ISO 45001:2018 este esențială pentru orice organizație care dorește să-și asume responsabilitatea pentru sănătatea și securitatea angajaților săi. Indiferent de industrie, acest standard ajută la crearea unui mediu de lucru mai sigur, reducând riscul de accidente și îmbolnăviri la locul de muncă.

7. SR ISO 8466-1:2022 – Calitatea apei. Etalonarea și evaluarea metodelor de analiză. Partea 1: Funcția liniară de etalonare

SR ISO 8466-1:2022 se axează pe calitatea apei, specificând diverse strategii de etalonare pentru metodele analitice fizico-chimice și chimice și prezintă modul de calcul al rezultatelor analitice. Acesta este esențial pentru asigurarea preciziei și fiabilității rezultatelor analizelor de apă, având un impact direct asupra sănătății publice și protecției mediului.

Prin aplicarea acestui standard, se asigură că metodele de testare a calității apei sunt riguroase și standardizate, ceea ce este foarte important în contextul creșterii poluării și al riscurilor pentru ecosisteme și sănătatea umană.

6. SR EN ISO 19011:2018 – Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management

Standardul SR EN ISO 19011:2018 furnizează îndrumări pentru auditarea sistemelor de management, fiind un instrument important pentru evaluarea conformității și eficienței sistemelor de management al calității și de mediu. Acesta acoperă principiile de audit, gestionarea unui program de audit și evaluarea competenței auditorilor, contribuind la realizarea unor audituri interne și externe riguroase și eficiente.

Standardul este versatil și aplicabil în diverse domenii, ajutând organizațiile să identifice oportunități de îmbunătățire și să asigure conformitatea cu cerințele interne și externe. Organizațiile de toate dimensiunile pot utiliza SR EN ISO 19011:2018 pentru a dezvolta programe de audit personalizate, care să contribuie la îmbunătățirea continuă și la eficiență operațională.

5. SR 6161-1:2022 – Acustica în construcții. Partea 1: Determinarea nivelului de zgomot în construcții civile și în localități urbane. Metode de determinare

SR 6161-1:2022 este un standard esențial în domeniul construcțiilor, axându-se pe acustica clădirilor. Acesta stabilește metodele de măsurare in situ a nivelului de zgomot din exteriorul unităților funcționale ale construcțiilor civile și a nivelului de zgomot interior acestora cât și metoda de determinare a nivelului zgomotelor care se produc în localitățile urbane în scopul comparării acestora cu limitele admisibile.
Acustica adecvată în construcții este vitală pentru sănătatea și bunăstarea locuitorilor.

Zgomotul excesiv poate avea efecte negative asupra sănătății, cum ar fi stresul și perturbarea somnului. Prin urmare, SR 6161-1:2022 este important în asigurarea unui mediu de viață liniștit și confortabil, contribuind la reducerea poluării fonice în zonele urbane.

4. SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare

Standardul SR EN ISO 14001:2015 specifică cerințele pentru un sistem de management de mediu pe care poate să-l utilizeze o organizație pentru a-și crește performanța de mediu. Acest standard este aplicabil oricărui tip de organizație, indiferent de dimensiune sau sector, și se concentrează pe reducerea amprentei ecologice, conformitatea legislativă și atingerea obiectivelor de mediu stabilite.

Certificarea conform SR EN ISO 14001 permite companiilor să demonstreze angajamentul lor față de mediu, să gestioneze riscurile asociate și să îmbunătățească eficiența operațională. Prin adoptarea acestui standard, organizațiile pot reduce costurile prin gestionarea mai eficientă a resurselor și a deșeurilor, pot îmbunătăți relația cu părțile interesate și pot crește competitivitatea pe piață. De asemenea, acesta ajută la construirea unei imagini de brand responsabilă și conștientă de mediu.

3. SR EN 206+A2:2021 – Beton. Specificație, performanță, producție și conformitate

Acest standard este destinat a fi aplicat în condiții climatice și geografice variate, cu diferite niveluri de protecție și diferite tradiții și experiențe regionale bine stabilite.

SR EN 206+A2:2021 definește cerințele pentru compoziția, proprietățile, producția și conformitatea betonului, asigurând că materialul utilizat în construcții este de cea mai înaltă calitate și durabilitate. Standardul acoperă o gamă largă de aspecte, de la selecția materiilor prime la metodele de testare și criteriile de performanță ale betonului.

Reamintim aici și cele două volume publicate la Editura Standardizarea, „Ghid practic de evaluare a rezistenței și durabilității betonului în conformitate cu noile reglementări naționale și internaționale”, autori Prof. dr. ing. Dan Paul Georgescu și Dr. Fiz. Adelina Carmen Apostu.

Acestea, împreună cu standardul, se constituie într-un instrument unitar, necesar specialiștilor implicați în domeniul construcțiilor din beton armat, atât din punct de vedere al interpretării și aplicării corecte a reglementărilor, cât și al fundamentării științifice a regulilor prezentate.

2. SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe

SR EN ISO 9001:2015 reprezintă fundamentul sistemelor de management al calității la nivel global. Acest standard oferă un cadru pentru organizații de orice dimensiune și din orice sector pentru a asigura consistența și îmbunătățirea calității produselor și serviciilor oferite. Esențială este accentuarea pe satisfacția clientului, îmbunătățirea continuă și abordarea proceselor într-un mod eficient și eficace.

SR EN ISO 9001, poate cel mai cunoscut standard la nivel mondial, nu este doar despre îndeplinirea unor cerințe; este o filosofie de afaceri concentrată pe calitate și satisfacția clientului. Organizațiile care implementează acest standard pot observa îmbunătățiri semnificative în eficiență, reducerea costurilor și creșterea satisfacției clientului. Mai mult, ajută la alinierea proceselor interne cu obiectivele strategice, creând un cadru solid pentru creșterea și dezvoltarea durabilă a afacerii.

1. SR EN ISO 15189:2023 – Laboratoare medicale. Cerințe pentru calitate și competență

În acest an, cel mai achiziționat standard a fost SR EN ISO 15189:2023. Acesta specifică cerințe pentru calitate și competență pentru laboratoare medicale.

Într-o perioadă în care sănătatea publică este esențială, acest standard vine să asigure că laboratoarele medicale operează la cele mai înalte standarde posibile. Este un instrument vital pentru menținerea și îmbunătățirea calității serviciilor de laborator, oferind un cadru pentru a evalua în mod constant performanța și a implementa îmbunătățiri continue.

Standardul acoperă aspecte precum managementul calității, competențele personalului, siguranța pacientului, precizia testelor și raportarea rezultatelor. Laboratoarele sunt îndrumate să implementeze sisteme robuste de management al calității, să asigure formarea continuă a personalului și să utilizeze echipamente și proceduri care îndeplinesc cele mai înalte standarde. Prin adoptarea acestui standard, laboratoarele medicale nu numai că își cresc credibilitatea, dar asigură și pacienților că primesc servicii de diagnosticare de înaltă calitate, precise și fiabile.

Concluzie

Cele mai vândute standarde din anul 2023 reflectă angajamentul continuu al industriei și societății pentru calitate, siguranță, eficiență și sustenabilitate. Fiecare standard, de la cele axate pe laboratoare medicale la cele care guvernează securitatea informațiilor, joacă un rol esențial în modelarea unui viitor mai sigur și mai responsabil. Prin implementarea acestor standarde, organizațiile nu doar că respectă reglementări și cerințe globale, dar se poziționează și ca lideri în domeniile lor, contribuind la ridicarea standardelor de viață și la promovarea unui progres sustenabil și cuprinzător.