Protecția drepturilor de autor a standardelor armonizate este confirmată de  Curtea Europeană de Justiție (CEJ) – cu toate acestea, există un interes public prevalent în privința accesului la ele

Curtea Europeană de Justiție (CEJ) a pronunțat, în data de 5 martie 2024, hotărârea în cauza C-588/21 P privind accesul public la patru standarde armonizate în temeiul Regulamentului 1049/2001.

Hotărârea nu pune la îndoială faptul că standardele armonizate sunt supuse protecției dreptului de autor. Cu toate acestea, CEJ constată că există un interes public prevalent privind accesul la standardele armonizate în temeiul Regulamentului 1049/2001 și, prin urmare, anulează decizia Comisiei Europene de a refuza accesul la cele patru standarde solicitate.

Organizațiile europene de standardizare, CEN și CENELEC, împreună cu membrii lor, organisme naționale de standardizare din 34 de țări europene, salută faptul că decizia Curții nu urmează principalul argument al solicitanților și al Avocatului General, care au propus scoaterea standardelor armonizate de sub protecția drepturilor de autor.

De asemenea, hotărârea CEJ nu pune sub semnul întrebării faptul că un acces liber la standardele armonizate, în baza  Regulamentului 1049/2001, nu afectează drepturile de autor existente care ar putea limita dreptul părților terțe de a reproduce sau utiliza documentele puse la dispoziție.

Succesul sistemului european de standardizare este bazat pe expertiza  și pe contribuția voluntară a părților interesate, din medii diverse, care sunt implicate în activitatea de standardizare. Printre aceștia se numără cei din sectorul afacerilor, instituțiile publice, consumatorii, asociațiile comerciale, mediul academic și cercetătorii.

Acest sistem incluziv asigură implementarea facilă a standardelor în piață și adaptarea permanentă la progresul tehnic, acestea fiind, în mare măsură, identice cu standardele internaționale.

Ca atare, standardele oferă companiilor europene o soluție optimă pentru a avea acces pe piața unică și pe cea globală, pentru a asigura conformitatea cu legislația europeană și pentru a crește competitivitatea.

Pe baza acestui fapt, întreaga comunitate CEN și CENELEC va continua să colaboreze strâns cu Comisia Europeană și cu toate părțile interesate relevante implicate în standardizarea europeană pentru a face sistemul european de standardizare adecvat pentru viitor, în beneficiul pieței unice, a companiilor și a cetățenilor Europei.