Noutăți din cadrul proiectului B-Green-ED

Proiectul „B-Green-ED – Boosting the Green Future via University Micro-Credentials” este implementat cu succes de Institutul de Standardizare din Bulgaria (BDS) și Asociația de Standardizare din România (ASRO), în colaborare cu patru universități. Proiectul, finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene, înregistrează progrese semnificative în direcția atingerii obiectivelor sale.

Scopul principal al proiectului este de a promova economia verde europeană și de a atinge neutralitatea climatică prin crearea de metode inovatoare de standardizare a predării în învățământul superior. În plus, inițiativa își propune să sensibilizeze publicul cu privire la importanța strategică a standardizării, alinierea la Strategia UE de Standardizare, Strategia CEN și CENELEC 2030 și Strategia ISO 2030.

BDS și ASRO au colaborat cu partenerii din mediul academic pentru a crea cursuri de micro-calificări pentru studenții universitari, concentrându-se pe standardizare și standarde. Aceste cursuri vizează furnizarea informațiilor necesare studențiilor astfel încât să acumuleze cunoștințe care se vor aplica la activitatea lor profesională viitoare, în special în promovarea obiectivelor verzi.

Un total de 21 de experți din BDS și ASRO au conlucrat pentru a crea module de învățare în limba engleză axate pe 46 de standarde distincte, rezultând aproape 1.300 de pagini de materiale. Aceste materiale au fost apoi utilizate pentru a dezvolta 12 cursuri micro-calificări pe diverse teme, inclusiv economia circulară, sursele regenerabile de energie, sistemele energetice, gestionarea riscurilor în bioeconomie, evaluarea amprentei de carbon, sisteme de management al calității și mediului, gestionarea deșeurilor, controlul poluării industriale și responsabilitatea socială.

Aceste cursuri au durate diferite și acoperă între 3 și 6 standarde. Acestea sunt concepute pentru a acumula un maxim de 4 credite, echivalent cu 100 de ore academice.

Conținutul cursurilor a fost elaborat de profesori universitari folosind materialele oferite de BDS și ASRO. Aceste cursuri sunt încărcate pe o platformă online și vor fi testate în al doilea semestru al anului universitar. Toate modulele vor fi traduse în limbile naționale ale partenerilor implicați în proiect.

Fiți informați despre ultimele noutăți din cadrul proiectului: