Standardizarea europeană salută preluarea președinției Consiliului UE de către Belgia

Începând cu luna ianuarie 2024, Belgia a preluat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Acest moment marchează o nouă etapă în evoluția Uniunii Europene, cu Belgia în centrul inițiativelor strategice și decizionale.

În acest context, organizațiile europene de standardizare, CEN și CENELEC, salută preluarea președinției de către Belgia și anunță că vor colabora îndeaproape cu președinția belgiană pentru a promova standardele și pentru a sublinia  rolul important al acestora în abordarea provocărilor actuale și viitoare ale UE.

Prioritățile președinției belgiene

Președinția belgiană a Consiliului UE și-a stabilit mai multe priorități strategice, cu un accent deosebit pe apărarea statului de drept, democrație și unitate europeană. Aceasta vizează întărirea competitivității economice a Uniunii, susținând în același timp tranziția către o Europă mai verde și mai justă din punct de vedere social.

Un alt obiectiv central este consolidarea agendei sociale și de sănătate a UE, cu un accent special pe răspunsul la crize sanitare și îmbunătățirea sistemelor de sănătate publică. În plus, Belgia își propune să promoveze o Europă puternică pe scena globală, subliniind importanța cooperării internaționale și a angajamentului față de multilateralism.

Influența standardizării europene în atingerea obiectivelor

Standardizarea europeană, coordonată de către cele două organizații – CEN și CENELEC, joacă un rol esențial în sprijinirea agendei digitale, economice și ecologice a UE. Prin stabilirea de standarde comune, aceste organizații ajută la facilitarea comerțului, susțin inovația și asigură securitatea și calitatea produselor și serviciilor.

Președinția belgiană, care a început la 1 ianuarie și va continua până în iunie 2024, își propune să se concentreze pe următoarele domenii cheie:

  • Apărarea statului de drept, democrației și unității: Accentul este pus pe consolidarea implicării cetățenilor, îmbunătățirea educației, promovarea libertății mass-media și susținerea tranziției digitale în sectoarele creative. De asemenea, Președinția se angajează să sprijine țările candidate pentru aderarea viitoare la UE.

Standardele europene sunt implementate ca standarde naționale în toate cele 34 de țări membre CEN și CENELEC. Acestea includ mai multe țări candidate la UE, cum ar fi Serbia (Institutul pentru Standardizare din Serbia – ISS) și Macedonia de Nord  (Institutul de Standardizare din Republica Macedonia de Nord – ISRSM). Alte țări candidate au statut de afiliate la CEN și CENELEC, cum ar fi Moldova (Institutul de Standardizare din Moldova- ISM) și Ucraina (Centrul ucrainean de cercetare științifică și formare în probleme de standardizare, certificare și calitate – SE UkrNDNC). Această cooperare poate oferi un sprijin deosebit în crearea de legături între UE și țările candidate și pentru a facilita procedurile de aderare ale acestora.

  • Întărirea competitivității UE: Se subliniază necesitatea unui cadru normativ coerent și simplificat, accentuând securitatea economică, liderul tehnologic european și rolul cercetării și dezvoltării.

Standardizarea europeană are o lungă istorie de a permite competitivitatea în cadrul pieței unice. Standardele armonizate (hEN) sunt elaborate pentru a oferi prezumția de conformitate cu legislația UE, oferind producătorilor o modalitate mai simplă de a se conforma legislației UE. Exemple notabile includ Directiva RED, Directiva privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune, Regulamentul privind mașinile și Directiva privind siguranța jucăriilor.

CEN și CENELEC susțin, de asemenea, accentul pus de Președinție pe cercetare și dezvoltare. Standardele pot facilita transferul de cunoștințe de la cercetare la piață. Mai recent, CEN și CENELEC au sprijinit eforturile Comisiei Europene de a crește gradul de conștientizare cu privire la modul în care cercetătorii pot valorifica oportunitățile pe care le oferă standardizarea.

  • Promovarea unei tranziții verzi și echitabile: Se pune accent pe economia circulară, adaptabilitatea climatică, gestionarea durabilă a apei și asigurarea unei furnizări reziliente de energie.

CEN și CENELEC se angajează să valorifice rolul standardelor pentru a realiza tranziția ecologică. Lucrările de standardizare au loc în mai multe subiecte cheie pentru această tranziție. De exemplu, CEN și CENELEC au creat un nou comitet tehnic – „Economia circulară”. În plus, comitetele tehnice „Măsurarea și controlul energiei electrice” și „Performanța energetică a clădirilor” sunt exemple ale muncii experților CEN și CENELEC pentru elaborarea unor standarde care au ca scop eficiența energetică.

Este important să recunoaștem rolul important al standardelor, adesea nevăzute, în introducerea de noi tehnologii care facilitează evoluția continuă către o societate mai sustenabilă și mai sănătoasă într-un cadru global, competitiv.

  • Întărirea agendei sociale și de sănătate a UE: Se vizează o Uniune Europeană mai incluzivă și echitabilă, cu o pregătire mai bună pentru crize și un lanț de aprovizionare cu medicamente mai robust și rezilient.

CEN și CENELEC sunt dedicate creșterii incluziunii în standardizare pentru a reflecta mai bine diversitatea utilizatorilor standardelor. Ca parte a angajamentului lor față de Declarația UNECE privind standardele și elaborarea standardelor sensibile la gen.

CEN și CENELEC au elaborat, de asemenea, standarde pentru multe sectoare ale sănătății, cum ar fi comitetul tehnic pentru dispozitivele medicale de diagnostic in vitro. Standardele armonizate au fost, de asemenea, utilizate pentru a sprijini politicile UE de asistență medicală, cum ar fi Regulamentul privind dispozitivele medicale și Regulamentul privind dispozitivele medicale de diagnostic in vitro.

  • Promovarea unei Europe globale: Președinția recunoaște necesitatea ca UE să joace un rol cheie în soluționarea problemelor globale, susținând valorile deschiderii, dialogului și cooperării.

Standardele reduc barierele comerciale și facilitează accesul bunurilor și serviciilor europene pe piața globală. Influența globală a sistemului european de standardizare se bazează pe acorduri cu organizațiile internaționale de standardizare (ISO & IEC).

Președinția belgiană a Consiliului UE reprezintă un moment important pentru Uniunea Europeană, cu o agendă ambițioasă și complexă. Colaborarea strânsă între Belgia, CEN și CENELEC este fundamentală pentru realizarea obiectivelor propuse, având un impact semnificativ asupra viitorului și coeziunii blocului european.

Prin promovarea și susținerea standardelor europene, aceste organizații asigură că inovațiile și politicele adoptate la nivelul UE sunt implementate eficient și beneficiază de o bază solidă. Această colaborare subliniază importanța standardizării în atingerea obiectivelor de durabilitate, digitalizare și integrare economică, contribuind astfel la construirea unei Europe mai puternice și mai unite.