Ziua Mondială a Mediului 2020

Alimentele pe care le consumăm, aerul pe care îl respirăm, apa pe care o bem și clima care fac planeta noastră locuibilă, toate vin din natură.

De exemplu, în fiecare an, plantele marine produc mai mult de jumătate din oxigenul din atmosfera noastră, iar un copac matur purifică aerul, absorbind 22 de kilograme de dioxid de carbon și eliberând, în schimb, oxigen.

Timp pentru natură este tema Zilei Mondiale a Mediului din acest an, subliniind faptul că este momentul să luăm măsuri pentru a salva planeta.

Știm că viața pe pământ nu ar fi posibilă fără serviciile naturii înconjurătoare. Trebuie, astfel, să încercăm pe cât de mult posibil să ne protejăm planeta sau cel puțin să încetinim ritmul în care o distrugem.

În ciuda tuturor beneficiilor pe care ni le oferă aceasta, noi o neglijăm. Vedem cum de la un an la altul fenomene meteorologice extreme se înmulțesc, iar unicul mesaj pe care ni-l transmite natura este: AM NEVOIE DE ATENȚIE.

Comunitatea de standardizare internațională vine în sprijinul organizațiilor de toate tipurile cu o mulțime de standarde menite să își îmbunătățească performanțele de mediu și să ia măsuri pentru a face lumea noastră mai durabilă.

Printre acestea se numără SR EN ISO 14001 privind managementul mediului și alte standard din seria 14000, cum ar fi orientările lui ISO 14055 privind managementul terenurilor, care vizează prevenirea sau reducerea la minimum a degradării terenurilor și a deșertificării.

În plus, ISO (Organizația Internațională de Standardizare) tocmai a anunțat crearea unui nou comitet tehnic, însărcinat cu elaborarea de standarde în domeniul biodiversității, pentru a ajuta toate tipurile de organizații să își sporească contribuția la dezvoltarea durabilă și să pună natura pe primul plan.

Acest comitet tehnic intenționează să elaboreze standarde care să armonizeze terminologiile și principiile legate de biodiversitate, să contureze metodologiile de analiză a impactului și să ajute organizațiile să definească acțiuni strategice și să-și monitorizeze progresele în aceste domenii.

Viitoarele standard ale acestui comitet tehnic vor ajuta organizațiile să integreze considerațiile privind biodiversitatea în activitățile lor; să le asiste în procesul decizional aferent și să furnizeze orientări privind aspecte specifice legate de biodiversitate, cum ar fi ingineria ecologică și aspectele legate de anumite specii și de noile tehnologii.

În acest mod, noul comitet va contribui și la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale O.N.U., în special a ODD 13 (acțiuni climatice), ODD 14 (viața subacvatică) și ODD 15 (viața terestră) concepute pentru a reduce impactul uman asupra mediului până în anul 2030.

Descoperiți mai multe standarde privind mediul în magazinul nostru online sau luați legătura cu Departamentul Vânzări (vanzari@asro.ro).

Pentru mai multe informații privind activitatea de standardizare la nivel național și implicarea în standardizare accesați rubrica Implicare/ Implicare în standardizare/Deveniți membru CT sau luați legătura cu dna Mădălina Simion, Expert Standardizare ASRO/CT 285 – Sol,  ASRO/CT 360 – Caracterizarea deșeurilor și a nămolurilor, ASRO/CT 52 – Calitatea apei și ASRO/CT 53 – Calitatea aerului (madalina.simion@asro.ro).

Nu uitați de cursurile de formare profesională pe managementul mediului, precum:

Auditor intern pentru sistemul de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă (09-12 iunie)

Auditor intern pentru sistemul de management al energiei conform SR EN ISO 50001:2018 și SR EN ISO 19011:2018 (10-12 iunie).

Auditor intern în domeniul sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015 (24-26 iunie)