Ziua Mondială a Acreditării 2020

Niciodată nu am acordat mai multă atenție igienei și, în special, igienei produselor alimentare, precum am făcut-o în ultimele luni.

Ziua Mondială a Acreditării din acest an se concentrează pe siguranța alimentelor, iar ISO are în vedere noi standarde.

Cum știm că cei din lanțul de aprovizionare cu produse alimentare au luat toate măsurile de igienă adecvate pentru a ne asigura nouă siguranța?

Deși există multe legi și reglementări în acest sens, evaluarea conformității (inclusiv inspecția, încercarea și certificarea) este cea care oferă garanția că aceste cerințe sunt îndeplinite. Dacă un organism de certificare nu se ridică la standardele cerute, întregul sistem se prăbușește. De aceea aici intervine acreditarea, care are rolul de a asigura faptul că cei care efectuează evaluarea sunt competenți, imparțiali și furnizează rezultatele așteptate.

ISO (Organizația Internațională de Standardizare) a elaborat multe dintre standardele internaționale la care se face referire de către autoritățile de reglementare pentru evaluarea competenței organismelor de inspecție, a laboratoarelor și a organismelor de certificare de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu produse alimentare, de la producția vegetală și animală la distribuția, depozitarea, ambalarea etc.

Reamintim astfel cele mai importante standarde din domeniu și anume:

SR EN ISO/CEI 17020, Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții, SR EN ISO/CEI 17021-1, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerințe și SR EN ISO/CEI 17065, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii.

Ca răspuns la nevoile imediate ale industriei, se lucrează în prezent la un set de cerințe comune specifice în materie de siguranță alimentară, care trebuie îndeplinite pe lângă standardele existente.

Viitorul ISO 22003-2 Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare a sistemelor de management al siguranței alimentelor. Partea 2: Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare a sistemului de management al siguranței alimentare în legătură cu certificarea siguranței produselor alimentare/proceselor va specifica cerințe specifice suplimentare care urmează să fie utilizate concomitent cu ISO/IEC 17065. Acesta va include principii ale siguranței alimentare acceptate la nivel internațional și elemente ale sistemului de management.

În plus, specificația tehnică ISO/TS 22003-1, care definește cerințele pentru organismele care efectuează audit și certificare a sistemelor de management al siguranței alimentelor, se află în prezent sub revizuire și urmează să devină standard internațional. Acesta va furniza elemente comune pentru certificarea siguranței alimentelor suplimentare standardului ISO/IEC 17021-1.

Noile completări sunt elaborate ca răspuns la modificările reglementărilor din industrie care se îndreaptă către o mai bună armonizare și coerență a cerințelor, și care, în cele din urmă, va îmbunătăți procesul de evaluare a conformității – și siguranța alimentelor.

Seria de standarde ISO/IEC pentru evaluarea conformității, care include ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065 și ISO/IEC 17021-1, este elaborată de CASCO,  Comitetului ISO pentru evaluarea conformității.

ISO 22003-1 și ISO 22003-2 sunt în curs de elaborare în cadrul comitetului tehnic ISO/TC 34 – Produse alimentare, subcomitetul SC 17 – Sisteme de management al siguranței alimentelor, în colaborare cu CASCO.

Pentru achiziționarea standardelor internaționale luați legătura cu Departamentul Vânzări – Standarde străine (daniela.andreias@asro.ro).

Vă amintim de cursul ASRO din perioada 15-17 iunieCertificarea conformității produselor – O abordare cuprinzătoare a cerințelor referitoare la funcționarea organismelor, la procesele de certificare și documentele normative conform SR EN ISO/CEI 17065:2013, SR EN ISO/CEI 17067:2014 și SR ISO/CEI 17007:2010, menit să vă ofere îndrumările necesare în domeniul dvs. de activitate.