Ziua Internaţională a Sănătăţii şi Securităţii în Muncă

Organizația Internațională a Muncii (OIM) sărbătorește Ziua Internațională a Securității și Sănătății în Muncă pe 28 aprilie pentru a promova dreptul universal la un mediul de lucru sigur și sănătos.

Cu ocazia acestei zile, ASRO a publicat SR ISO 45001:2018, Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare, standard care vine în  sprijinul miilor de oameni din întreaga lume care își pierd viața zilnic din cauza accidentelor de muncă.

Orice organizație răspunde de sănătatea și securitatea în muncă ale lucrătorilor și ale altor persoane care pot fi afectate de activitățile acesteia. Această responsabilitate include susținerea și protejarea sănătății fizice și mentale a persoanelor.

Implementarea unui sistem de management al sănătății și securității în muncă (SSM) în conformitate cu SR ISO 45001:2018 vă ajută:

  • să asigurați locuri de muncă sigure și sănătoase;
  • să preveniți rănirea și îmbolnăvirea determinate de muncă;
  • să eliminați pericolele și să minimizați riscurile referitoare la SSM prin prevederea unor măsuri preventive și protective eficiente;
  • să gestionați riscurile și oportunitățile referitoare la SSM;
  • să îmbunătățiți continuu performanta sistemului de SSM.

Standardul SR ISO 45001:2018 Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare specifică cerințele pentru un sistem de management al sănătății și securității în muncă (SSM) și oferă îndrumări pentru utilizarea acestuia, pentru a da posibilitatea organizațiilor să asigure locuri de muncă sigure și sănătoase prin prevenirea rănirilor și îmbolnăvirilor determinate de muncă, precum și prin îmbunătățirea proactivă a performanțelor referitoare la SSM.

În plus față de SR EN ISO 45001, există standarde care ajută la crearea unei culturi privind sănătatea și securitatea pentru angajați. Acestea se referă la:

  • protecția împotriva zgomotului,
  • protecția ochilor și a feței, a capului și a membrelor,
  • echipamentul de protecție individuală împotriva căderilor de la înălțime,
  • dispozitive pentru protecție respiratorie,
  • protecție radiologică etc.