CEN susține o inițiativă în favoarea unui jurnalism de încredere

Comitetul de standardizare european – CEN susține o inițiativă în favoarea unui jurnalism de încredere

AFNOR și DIN, doi membri ai Comitetului European de Standardizare (CEN), au anunțat lansarea unui CEN Workshop Agreement (CWA), pentru a elabora indicatorii de încredere în jurnalism ce sprijină combaterea dezinformării.

Inițiativa unui jurnalism de încredere, lansată la începutul lunii aprilie, își propune să promoveze jurnalismul independent printr-un set convenit de indicatori de încredere și transparență care să fie definit de comun acord.

Această inițiativă a declanșat lansarea unui atelier de lucru la nivelul CEN pentru a ajunge la un acord privind reperele voluntare, care să conducă la autoreglementarea mass-mediei și la bunele practici pentru toți cei care produc conținut jurnalistic, de la bloggeri individuali la grupuri media internaționale.

Lansarea atelierului de lucru este acum anunțată pe site-ul CEN și este deschisă pentru invitația de participare a tuturor părților interesate relevante, cum ar fi  mass-media, asociații profesionale și sindicate, entități de autoreglementare, precum și platforme digitale, agenți de publicitate și reprezentanți ai intereselor consumatorilor.

Reuniunea de lansare va avea loc în Franța, pe data de 23.05.2018.

Despre CEN (Comitetul European de Standardizare) este recunoscut de Uniunea Europeană (UE) și Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) ca organizația de standardizare europeană responsabilă de elaborarea standardelor la nivel european. Aceste standarde stabilesc specificațiile și procedurile referitoare la o gamă largă de materiale, procese, produse și servicii.
Membrii CEN sunt organismele naționale de standardizare și organismele naționale ale Comisiei Electrotehnice din 34 de țări europene. Standardele europene (EN) și alte produse de standardizare adoptate de CEN sunt acceptate și recunoscute în totalitate de către aceste țări. Standardele europene (EN) contribuie la sporirea siguranței, îmbunătățirea calității, facilitarea comerțului transfrontalier și consolidarea pieței unice europene. Sunt elaborate printr-un proces de colaborare între experții desemnați de afaceri și industrie, institute de cercetare, organizații de consum și de mediu, comerț sindicate și alte părți interesate.
CEN depune eforturi pentru promovarea alinierii internaționale a standardelor în cadrul acordului de cooperare tehnică cu ISO (Organizația Internațională de Standardizare).