A apărut SR ISO 45001:2018 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă

SR ISO 45001:2018 poate salva viața angajaților dvs.

În fiecare zi, mii de vieți se pierd din cauza accidentelor de muncă sau a bolilor letale legate de activitățile de muncă. Acestea sunt decese care ar fi putut și ar fi trebuit să fie prevenite.

Standardul SR ISO 45001:2018, Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare, ajută organizațiile ca în viitor să reducă aceste probleme prin crearea unui cadru pentru îmbunătățirea siguranței angajaților, reducerea riscurilor la locul de muncă și crearea condițiilor de muncă mai bune și mai sigure.

Orice organizație răspunde de sănătatea și securitatea în muncă ale lucrătorilor și ale altor persoane care pot fi afectate de activitățile acesteia. Această responsabilitate include susținerea și protejarea sănătății fizice și mentale a persoanelor.

Implementarea unui sistem de management al sănătății și securității în muncă (SSM) vă ajută:

  • să asigurați locuri de muncă sigure și sănătoase;
  • să preveniți rănirea și îmbolnăvirea determinate de muncă;
  • să eliminați pericolele și să minimizați riscurile referitoare la SSM prin prevederea unor măsuri preventive și protective eficiente;
  • să gestionați riscurile și oportunitățile referitoare la SSM;
  • să îmbunătățiți continuu performanta sistemului de SSM.

Implementarea unui sistem de management SSM este o decizie strategică și operațională pentru o organizație. Succesul sistemului de management SSM depinde de leadership, de angajamentul şi participarea tuturor nivelurilor ierarhice și a tuturor funcțiilor din cadrul organizației.
Standardul SR ISO 45001:2018 Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare specifică cerințele pentru un sistem de management al sănătății și securității în muncă (SSM) și oferă îndrumări pentru utilizarea acestuia, pentru a da posibilitatea organizațiilor să asigure locuri de muncă sigure și sănătoase prin prevenirea rănirilor și îmbolnăvirilor determinate de muncă, precum și prin îmbunătățirea proactivă a performanțelor referitoare la SSM.

Pentru comenzi:

Vă invităm să răsfoiți Broșura dedicată acestui standard important.