Vibrațiile pot afecta structurile de rezistență

Vibrațiile structurilor pot fi induse de diverse surse: cutremur, uragan, explozie, încărcări din vânt, zgomot aerian, bang sonic, mașini din interior, trafic și lucrări de construcții etc. Măsurarea acestora și evaluarea efectelor se pot face aplicând standardul SR ISO 4866:2018, Vibrații mecanice și șocuri. Vibrații ale structurilor rigide. Linii directoare pentru măsurarea vibrațiilor și evaluarea efectelor acestora asupra structurilor.

Necesitatea ca structurile să reziste la acțiunea vibrațiilor este recunoscută din ce în ce mai mult și impune să fie luată în considerare atât în proiectare din punct de vedere al integrității structurale, al comportamentului în serviciu și al acceptabilității mediului înconjurător, cât și în conservarea structurilor istorice.

Măsurarea vibrațiilor într-o structură este efectuată pentru o varietate de scopuri:

a) identificarea problemei, în cazul în care se semnalează faptul că o structură este supusă la vibrații care ajung la un nivel ce poate afecta ocupanții și echipamentele și al funcționării echipamentelor și care poate impune verificarea dacă aceste niveluri afectează sau nu integritatea structurii;

b) monitorizare a controlului, în cazul în care nivelurile vibrațiilor maxime permise au fost determinate de către un organism iar aceste vibrații trebuie să fie măsurate și raportate;

c) documentare, în cazul în care vibrațiile dinamice au fost determinate din faza de proiectare și sunt efectuate măsurări pentru verificarea predicției răspunsului structurii și pentru stabilirea unor noi parametrii de proiectare;

d) diagnostic, în cazul în care s-a stabilit că nivelul vibrațiilor necesită o investigație aprofundată, se realizează măsurări pentru stabilirea unor măsuri de reducere a nivelului acestora (o altă procedură de diagnosticare este utilizarea răspunsului structurii la vibrații datorate mediului ambiant sau impuse în scopul stabilirii stării structurii, de exemplu după o încărcare importantă precum un seism).

O asemenea diversitate de scopuri impune existența unei varietăți de sisteme de măsurare, de la cel mai simplu la cel mai complex, utilizate în diferite tipuri de investigații.

Numeroase părți interesate au nevoie de linii directoare tehnice referitoare la metodele cele mai adecvate de măsurare, caracterizare și de evaluare a vibrațiilor care afectează structurile. Aceasta se aplică atât structurilor existente susceptibile a fi supuse la diferite tipuri de excitații, cât și structurilor noi construite într-un mediu în care există surse de excitații semnificative.

Standardul SR ISO 4866:2018, Vibrații mecanice și șocuri. Vibrații ale structurilor rigide. Linii directoare pentru măsurarea vibrațiilor și evaluarea efectelor acestora asupra structurilor  stabilește principii pentru efectuarea măsurărilor de vibrații și procesarea datelor în scopul evaluării efectelor vibrațiilor asupra structurilor. Standardul nu tratează aspecte privind sursa excitațiilor cu excepția cazului în care sursa dictează domeniul dinamic, frecvența sau alți parametri relevanți. Evaluarea efectelor vibrațiilor structurale este efectuată în primul rând pe baza răspunsului structurii, utilizând metode analitice adecvate cu ajutorul cărora se pot defini frecvența, durata și amplitudinea.

Acest standard internațional se aplică tuturor structurilor construite deasupra sau sub nivelul terenului. Astfel de structuri se află în uz sau sunt în întreținere și includ clădiri, structuri cu valoare arheologică și istorică (patrimoniu cultural), poduri și tunele, instalații de gaze și lichide inclusiv conducte, structuri terestre (de exemplu diguri și terasamente) și instalațiile marine fixe (de exemplu chei și debarcadere).