SR CEN/TS 16137:2018, Materiale plastice. Determinarea conținutului de carbon din biosurse

Această specificație tehnică oferă metodele de încercare de referință pentru laboratoarele, producătorii, furnizorii și cumpărătorii de materiale și produse polimerice din biomasă. Este de asemenea utilă pentru autoritățile și organizațiile de inspecție.

 

Specificația tehnică  SR CEN/TS 16137:2018, Materiale plastice. Determinarea conținutului de carbon din biosurse precizează o metodă de calcul pentru determinarea conținutului de carbon din biosursă în monomeri, polimeri și materiale și produse din material plastic, pe baza măsurării conținutului de 14C. Această metodă de calcul care utilizează metoda 14C se bazează pe metodele analitice de încercare bine stabilite, utilizate pentru determinarea vârstei obiectelor care conțin carbon.

De asemenea, documentul specifică trei metode de încercare care trebuie utilizate pentru determinarea conținutului de 14C din care se calculează conținutul de carbon din biosursă:

Metoda A: Metoda contorului proporțional de scintilații (PSM);

Metoda B: beta-ionizare (BI);

Metoda C: Spectrometria de masă cu accelerator (AMS).

Conținutul de carbon din biosursă este exprimat printr-o fracțiune de masă de eșantion, ca o fracțiune din conținutul de carbon total sau ca o fracțiune din conținutul de carbon organic total.

Această metodă de calcul este aplicabilă oricăror polimeri care conțin carbon organic, inclusiv biocompozite.

Specificația tehnică cuprinde simboluri și abrevieri, principiul metodei utilizate, mudul de realizare a eșantionării, modul de determinare a 14C, metoda de calcul al conținutului de carbon din biosursă și factorii de corecție, și modul de elaborare a raportului de încercare.

De asemenea, mai cuprinde și patru anexe normative:

Anexa A (normativă) – Procedură pentru conversia carbonului prezent în eșantion într-un

eșantion adecvat pentru determinarea 14C

Anexa B (normativă) Metoda A – Metoda contorului proporțional de scintilații (PSM)

Anexa C (normativă) Metoda B – Beta-ionizare (BI)

Anexa D (normativă) Metoda C – Spectrometria de masă cu accelerator (AMS)