Valoarea unei organizații este dată de resursele umane

Oamenii sunt inima oricărei organizații. Pentru ca o organizație să realizeze un succes durabil, pe termen lung, este important să se ia în considerare toate părțile interesate din cadrul sistemului de guvernanță, inclusiv resursele umane.

Tocmai acesta este scopul standardului SR ISO 30408:2019, Managementul resurselor umane. Linii directoare referitoare la guvernanța factorului uman care furnizează organizațiilor linii directoare pentru a structura un sistem de guvernanță a factorului uman și a-l alinia la necesitățile organizației.

Toate organizațiile au guvernanță. Guvernanța se referă la sistemul prin care organizațiile sunt direcționate, controlate și considerate responsabile juridic. Guvernanța definește reguli, sisteme, procese și comportament. Pentru ca un sistem de guvernanță să fie eficace, este necesar ca acesta să ia în considerare întreaga organizație, în toate dimensiunile sale. Guvernanța eficace promovează încrederea, atât în actualele, cât și în viitoarele părți interesate (angajați, investitori, acționari, clienți și alte părți interesate) cu scopul de a asigura viabilitatea organizației pe termen lung. Guvernanța eficace contribuie la luarea de decizii strategice prin crearea de organizații demne de încredere, responsabile juridic, bine administrate și concentrate pe valorile lor.

Guvernanța factorului uman se referă în mod specific la sistemul sau sistemele prin care oamenii dintr-o organizație sunt direcționați și responsabilizați. Guvernanța oamenilor este la fel de importantă ca și guvernanța activelor materiale sau a capitalului financiar, iar modul în care este realizată este un instrument de promovare a comportamentelor adecvate în cadrul organizației. Luând în considerare factorii umani și sociali în procesul de luare a deciziilor, sistemul de guvernanță a factorului uman va conduce la rezultate pozitive pentru toate părțile interesate.

Prin alinierea practicilor de guvernanță eficace a factorului uman cu planificarea strategică, organizația poate:

 • să răspundă nevoilor organizaționale, reglementate și operaționale;
 • să anticipeze și să gestioneze riscurile referitoare la resursele umane;
 • să se asigure că sunt gestionate costurile asociate și că este măsurată valoarea unor asemenea investiții;
 • să dezvolte o cultură organizațională care să reflecte valorile sale organizaționale;
 • să stimuleze un management mai bun, o comunicare și o colaborare eficace între toate părțile interesate;
 • să optimizeze performanța globală.

Acest standard furnizează linii directoare pentru alinierea relațiilor, rolurilor și responsabilităților din cadrul sistemelor de guvernanță a factorului uman, recunoscând că aceste sisteme au o importanță fundamentală în direcționarea comportamentelor în cadrul unei organizații.

Liniile directoare se referă la instrumente, procese și practici care se recomandă să fie aplicate pentru a stabili, a menține și a îmbunătăți continuu o guvernanță eficace a factorului uman în cadrul organizațiilor.

Standardul cuprinde:

 • principiile guvernanței factorului uman;
 • cerințe privind rolurile, responsabilitățile, angajamentul și responsabilitatea juridică;
 • aspecte privind alinierea guvernanței factorului uman cu necesitățile organizației;
 • implementarea – etapele de bază pe care o organizație trebuie să le parcurgă pentru a stabili un sistem de guvernanță eficace a factorului uman;
 • exemple de modele de raportare pentru evaluarea eficacității guvernanței factorului uman;
 • exemplu de model de raport referitor la obiectivele și funcțiile organizaționale;
 • exemplu de model de raport sintetic pentru funcțiile și practicile de guvernanță a factorului uman (pentru fiecare funcție).

Standardul se poate achiziționa de la ASRO, Departamentul Vânzări, e-mail: vanzari@asro.ro.