Competența auditorilor este esențială în procesul de certificare

Certificarea unui sistem de management al unei organizații este un mijloc care oferă asigurarea că organizația a implementat respectivul sistem de management în conformitate cu politica sa și cu cerințele standardului de referință. Activitățile de certificare implică auditarea sistemului de management al organizației.

În ajutorul organismelor de certificare au fost publicate două standarde (ediții noi) din seria ISO/IEC 17021 și anume:

 • SR EN ISO/IEC 17021-3:2019, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al calității
 • SR EN ISO/IEC 17021-2:2019, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 2: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management de mediu

Organismele de certificare au o responsabilitate față de părțile interesate, inclusiv față de clienții acestora și de beneficiarii organizațiilor ale căror sisteme de management sunt certificate, și anume aceea de a se asigura că numai acei auditori care demonstrează competența relevantă efectuează audituri ale sistemelor de management. Toți auditorii SMC/SMM ar trebui să dețină competențele generice descrise în ISO/IEC 17021-1 precum și cunoștințele specifice SMC/SMM descrise în aceste două standarde.

Va fi necesar ca organismele de certificare să identifice competențele specifice ale echipei de audit necesare fiecărui audit SMC/SMM. Selectarea unei echipe de audit va depinde de diferiți factori, inclusiv domeniul tehnic al organizației, contextul organizației, aspectele sale de mediu și amplasamentul în care apar aceste aspecte.

Seria de standarde  ISO 17021, cu titlul general  Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management, are 11 părți, din care șase au fost adoptate ca standarde române.

Seria de standarde  ISO 17021 conține:

 • SR EN ISO/CEI 17021-1:2015, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerințe;
 • SR EN ISO/IEC 17021-2:2019, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 2: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management de mediu;
 • SR EN ISO/IEC 17021-3:2019, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al calității;
 • ISO/IEC TS 17021-4:2013, Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 4: Competence requirements for auditing and certification of event sustainability management systems;
 • SR ISO/IEC TS 17021-5:2018, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 5: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al activelor;
 • ISO/IEC TS 17021-6:2014, Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 6: Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems;
 • ISO/IEC TS 17021-7:2014, Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 7: Competence requirements for auditing and certification of road traffic safety management systems;
 • ISO/IEC TS 17021-8:2019, Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 8: Competence requirements for auditing and certification of management systems for sustainable development in communities;
 • SR ISO/IEC TS 17021-9:2017, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 9: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management anti-mită;
 • SR ISO/IEC TS 17021-10:2018, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 10: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al sănătății și securității în muncă;
 • ISO/IEC TS 17021-11:2018, Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 11: Competence requirements for auditing and certification of facility management (FM) management systems.


Standardele se pot achiziționa de la ASRO, Departamentul Vânzări, e-mail: vanzari@asro.ro.