Fenotipul uman, o nouă provocare pentru standardizare

Sursa foto: ISO Focus

Standardizăm procese, aducem reguli clare în cele mai diverse sectoare de activitate, vorbim despre standarde în industrie, turism, tehnologie, afaceri și în multe alte domenii. Posibilitatea de a ajunge să abordăm standardele și standardizarea în domeniul geneticii poate părea o poveste desprinsă din romanele SF, totuși ISO e pe cale să o transforme în realitate.

Fenotipul uman este cea mai recentă propunere de standardizare venită din partea chinezilor. Organismul național de standardizare din China aduce în atenția membrilor ISO posibilitatea de a înființa un nou Comitet Tehnic care va avea ca obiect de activitate standardizarea în acest domeniu.

După ce va fi analizată de membri, propunerea va fi supusă votului, iar dacă va întruni numărul necesar, pasul următor va fi crearea propriu zisă a noului comitet tehnic care va lucra la elaborarea unor standarde în domeniul studierii fenotipului uman, iar standardizarea în acest domeniu se va transforma din fantezie în realitate.

                        Ce este fenotipul uman?

Fenotipul reprezintă totalitatea caracteristicilor morfologice, biochimice și comportamentale ale unui individ care rezultă din interacțiunea dintre gene și mediu. Termenul a apărut pentru prima oară în anul 1949 într-o lucrare a biologului american Bernard Davis.