Un standard obligatoriu pentru proiectarea și construcția liniilor electrice

SR EN 50341-2-24:2019 – Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV. Partea 2-24: Aspectele normativelor naționale (NNA) pentru România este un document normativ aplicabil în România și un document informativ pentru alte țări.

Prezenta parte a standardului SR EN 50341 se aplică la planificarea, proiectarea și construcția liniilor electrice aeriene cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV, cu frecvența de 50 Hz. Pentru aplicarea acestui standard la cerințele specifice legate de modernizarea, creșterea siguranței și a capacității de transport a liniilor electrice aeriene existente, referința trebuie specificată în Proiectul Tehnic. În același timp, corelarea între reglementările relevante și standardele asociate trebuie stabilită în Proiectul Tehnic.  

Prezenta Parte 2-24 nu este aplicabilă liniilor electrice aeriene existente, cu excepția cazului în care acest lucru este specificat în Proiectul Tehnic. Instalațiile electroenergetice aferente liniilor aeriene, care se află în diferite etape de proiectare sau construcție, pot fi finalizate în conformitate cu standardele în vigoare la data începerii proiectului. Extinderile liniilor electrice existente se consideră linii noi, excepție făcând punctelor de joncțiune, care trebuie să fie descrise în proiectele tehnice.

Prezenta Parte 2-24 se aplică la proiectarea și construcția liniilor electrice aeriene cu conductoare izolate, la care distanțele de izolare interne și externe pot fi mai mici decât cele specificate în Partea 1 (SR EN 50341-1:2013 – Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV. Partea 1: Reguli generale. Specificații comune).

Cele două părți ale standardului, SR EN 50341-2-24:2019 și SR EN 50341-1:2013 se utilizează împreună.

Standardele se pot achiziționa de la ASRO, Departamentul Vânzări, e-mail: vanzari@asro.ro.