Împreună, suntem mai puternici

Colaborarea cu alte organizații reprezintă un instrument puternic care poate genera lucruri deosebite în afaceri. ISO a publicat un nou standard pentru a ajuta companiile să-și dezvolte spiritul de colaborare. Acesta a fost adoptat ca standard român: SR ISO 44001:2019 – Sisteme de management al relațiilor de afaceri colaborative. Cerințe și cadru de lucru.

În afaceri, ca în orice alt context, colaborarea are avantaje incontestabile. Poate stimula ideile inovatoare, poate reduce costurile prin eficientizarea și partajarea resurselor și poate accesa noi servicii. Cu toate acestea, este necesar să se colaboreze cu reguli bine stabilite: parteneriatele și proiectele comune sunt benefice doar dacă relația funcționează corect.

Scopul acestui standard este de a ajuta companiile să stabilească și să îmbunătățească relațiile de colaborare, atât în cadrul organizațiilor, cât și între acestea.

Standardul furnizează informații despre componentele generale ale unui sistem de management pentru operațiunile necesare unei afaceri. El are aceeași structură generală ca și celelalte standarde ale sistemului de management ISO (cunoscută sub numele de structură la nivel înalt), facilitând implementarea sistemelor de management multiple, și prevede un ciclu de viață cu opt etape care au rolul de a asigura relații durabile, crearea valorii, cunoașterea, evaluarea internă, alegerea partenerilor, colaborarea, continuarea acesteia și strategiile de ieșire.

Acest standard tratează în principal sistemul de management al unei organizații, dar recunoaște de asemenea, faptul că o colaborare eficace necesită două sau mai multe organizații care se angajează împreună și faptul că este necesar ca sistemele de management să țină seama de activitățile comune ale părților.

Pe lângă abordarea cerințelor generale de stabilire a unui sistem de management, acest document abordează cerințele de proces operațional pentru angajarea specifică sau individuală în relațiile organizaționale. Scopul acestui document este de a stabili cerințele unui cadru strategic al unui ciclu de viață pentru a îmbunătăți relațiile de afaceri colaborative în și între organizațiile de toate mărimile. Relațiile de afaceri colaborative în contextul acestui document pot fi multidimensionale. Ele pot fi relații unu-la-unu sau relații în rețea, care implică mai multe părți.

SR ISO 44001:2019 specifică cerințele pentru identificarea, dezvoltarea și managementul eficace al relațiilor de afaceri colaborative, în cadrul sau între organizații.  El este aplicabil organizațiilor private și publice de toate mărimile, de la marile corporații multinaționale și organizațiile guvernamentale, la organizațiile non-profit și afacerile micro/mici.

Acest document poate fi aplicat la diferite niveluri, de exemplu:

 • o singură utilizare (inclusiv unitatea operațională, divizia operațională, proiectul sau programul unic, fuziunile și achizițiile);
 • o anumită relație (inclusiv relații unu-la-unu, alianțe, parteneriate, clienți ai afacerilor, asociere mixtă);
 • mai multe relații identificate (inclusiv alianțe cu mai mulți parteneri, consorții, asocieri mixte, rețele, aranjamente ale întreprinderii extinse și lanțuri de aprovizionare întregi);
 • aplicare completă în întreaga organizație pentru toate tipurile de relații identificate.

Pe lângă cerințele specifice, standardul conține, de asemenea, șapte anexe informative care ajută utilizatorul în implementarea acestui sistem de management. Aceste anexe sunt:

 • Anexa A – Listă de verificare a evaluării
 • Anexa B – Planul de management al relațiilor
 • Anexa C – Competențe și comportament colaborativ
 • Anexa D – Matricea de maturitate a relației
 • Anexa E – Strategie de ieșire
 • Anexa F – Descrierea tipurilor de relații de afaceri
 • Anexa G – Recomandări pentru aplicare

Standardul se poate achiziționa de la ASRO, Departamentul Vânzări, e-mail: vanzari@asro.ro.