Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor

Standardul SR EN ISO 19232-5:2019 – Examinări nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 5: Determinarea indicelui de neclaritate a imaginii și a rezoluției spațiale de bază utilizând indicatori de calitate a imaginii cu fire tip duplex specifică o metodă de determinare a indicelui de neclaritate totală a imaginii și a rezoluției spațiale de bază ale radiografiilor și ale imaginilor radioscopice.

ICI (indicatori de calitate a imaginii) cu până la 13 perechi de fire pot fi utilizați în mod eficace cu tensiuni ale tubului de radiații X până la 600 kV. ICI cu mai mult de 13 perechi de fire pot fi utilizați în mod eficace cu tensiuni ale tubului de radiații X mai mici de 225 kV.

Standardul cuprinde detalii privind:

  • caracteristicile referitoare la dimensiunile, fabricarea și marcarea indicatorului de calitate a imaginii cu fire tip duplex;
  • utilizarea indicatorului de calitate a imaginii cu fire tip duplex și evaluarea vizuală, evaluarea imaginilor digitale cu o funcție de profil, evaluarea imaginilor digitale cu o funcție de profil prin interpolare, clase de calitate a imaginii, aplicarea ICI cu fire tip duplex;
  • indicatorul de calitate a imaginii de înaltă rezoluție cu domeniu de măsurare lărgit;
  • documentația care se recomandă a fi păstrată;
  • fidelitatea și erorile sistematice.

Acest standard înlocuiește SR EN ISO 19232-5:2013. Modificările principale față de ediția anterioară sunt:

  • noul ICI cu fire tip duplex de înaltă definiție;
  • descrierea extinsă a utilizării;
  • tabelul extins cu rezoluția spațială de bază și perechile de linii/mm;
  • evaluarea ICI cu fire tip duplex prin examinare vizuală și evaluarea cu funcția de profil în imagini digitale.

Standardul face parte din patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT 40, Examinări nedistructive.

Acesta se poate achiziționa de la ASRO, Departamentul Vânzări, e-mail: vanzari@asro.ro.