Un mediu construit accesibil pentru toți

EN 17210 Accessibility in the built environment

Persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă și cele cu dificultăți de mobilitate reprezintă 40% din populația Europei. În România, în anul 2016, conform statisticilor oferite de ANPD (Autoritatea Națională a Persoanelor cu Dizabilități), numărul total al persoanelor cu dizabilități este de peste 750.000.

Un  raport din anul 2007 al aceleiași autorități arată că aproximativ 45% dintre clădirile publice nu sunt încă accesibilizate.

Astfel, în contextul unei diversități în creștere și a unei populații aflate într-o continuă îmbătrânire, este absolut necesară proiectarea de medii construite accesibile, cu alte cuvinte, spații ce respectă nevoile oamenilor.

Organizațiile europene de standardizare, CEN-CENELEC, au publicat primul standard european care are ca scop accesibilitatea în mediul construit așa cum este prevăzut în mandatul Comisiei Europene M/420 – Cerințe europene de accesibilitate pentru achizițiile publice în mediul construit.

EN 17210 – Accessibility and usability of the built environment – Functional requirements specifică cerințele minime și recomandările funcționale de bază comune, aplicabile pe întregul spectru al mediului construit, pentru ca acesta să respecte principiul Proiectare pentru toți/Proiectare universală cu scopul de a facilita utilizarea echitabilă și sigură inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.

Cerințele și recomandările specificate în acest standard sunt relevante pentru proiectarea, construcția, renovarea, adaptarea și întreținerea mediilor construite, inclusiv a spațiilor urbane exterioare.

Elaborarea standardului a fost făcută în colaborare cu părțile interesate relevante dintre care amintim: ANEC (Asociația Europeană pentru Coordonarea Reprezentării Consumatorilor în Standardizare), EDF (European Disability Forum), SBS (Small Business Standards).

Standardul EN 17210 poate fi considerat un instrument de promovare a accesibilității mediului construit în toată Europa.