Prof.Univ. Em. Dr.Ing. Mircea Bejan 1944 – 2021

Prof.Univ. Em. Dr.Ing. Mircea Bejan

Cu profund regret, anunțăm trecerea în neființă a domnului Prof.Univ. Em. Dr.Ing. Mircea Bejan personalitate reprezentativă pentru comunitatea de standardizare din ţara noastră.

Domnul Profesor Mircea Bejan a fost un promotor activ și un susținător al activității de standardizare din România atât prin calitatea domniei sale de vicepreședinte al ASRO (în perioada 2004 – 2019), cât și ca Președinte al Consiliului de Standardizare al ASRO.

Profesorul Mircea Bejan a elaborat 22 de cărți profilate pe Rezistența materialelorRezistența materialelor – Lucrări de laboratorRezistența materialelor – ProblemeUnități de măsurăDesign industrial, numeroase manuale, monografii, pliante și ziare privind protecția muncii, lucrări didactice și peste 600 de articole și studii, lucrări științifice publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale.

Cu o activitate de peste 40 de ani la catedra, domnul prof. Bejan a pregătit peste 70 de serii de studenți absolvenți de la secțiile de: inginerie economică, mecatronică, turnătorie, prelucrări metalurgice, electronică şi telecomunicaţii, cursuri postuniversitare, masterat.

Totodată, a desfășurat o intensă activitate de cercetare științifică fiind Membru de Onoare al Academiei de Științe Tehnice din România, Doctor Honoris Causa (DHC) al Academiei Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” din Sibiu și președinte al Asociației Generale a Inginerilor din România, Filiala Cluj.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate!

DUMNEZEU SĂ VĂ ODIHNEASCĂ ÎN PACE, DOMNULE VICEPREȘEDINTE!