Tehnicile de evaluare a riscurilor vin în sprijinul organizațiilor

Riscurile care afectează o organizație pot avea diverse consecințe asupra acesteia, de la cele de ordin social, tehnologic sau de securitate până la cele care privesc mediul.

Evaluarea riscurilor oferă factorilor de decizie o mai bună înțelegere a riscurilor care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor organizației.

SR EN IEC 31010:2020, Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscurilor, vine în sprijinul standardului SR ISO 31000:2018, Managementul riscului. Linii directoare și oferă orientări cu privire la selectarea și aplicarea tehnicilor sistematice pentru evaluarea riscurilor într-o gamă largă de situații.

Tehnicile sunt utilizate pentru a ajuta la luarea deciziilor în cazul în care există incertitudine, pentru a furniza informații cu privire la anumite riscuri și în cadrul unui proces de gestionare a riscurilor.

Acest standard prezintă rezumate ale unei serii de tehnici, cu trimiteri la alte standarde. Înlocuind ediția anterioară, publicată în anul 2010, standardul include următoarele modificări tehnice:

  • sunt oferite detalii privind procesul de planificare, implementare, verificare și validare a tehnicilor;
  • numărul și gama de aplicare a tehnicilor a crescut;
  • conceptele cuprinse în SR ISO 31000 nu mai sunt repetate în acest standard.

Pentru achiziționarea acestui standard luați legătura cu Biroul Vânzări la adresa de e-mail: vanzari@asro.ro.