Standardul internațional ISO 18091:2019 facilitează dezvoltarea durabilă în administrația locală

Având un mandat complex, acela de a gestiona totul, de la transport la canalizare, de la iluminatul public la protecția civilă, nu e de mirare că cetățenii au multe așteptări de la administrațiile locale. Standardul internațional ISO 18091, revizuit recent, le ajută pe acestea să-și îmbunătățească activitățile și să le alinieze la nevoile și așteptările locale, pentru comunități mai sănătoase și mai fericite.

Sectorul public este cel mai mare furnizor de servicii din orice țară, oferind o gamă largă de servicii care afectează direct viața locuitorilor. Provocările sunt multe, printre care echilibrarea așteptărilor cetățenilor cu constrângerile bugetare, impacturile asupra mediului și schimbările demografice. În aceste perioade economice dificile, administrațiile locale trebuie să gestioneze eficient resursele și procesele disponibile și să lucreze împreună ca sistem.

Acesta este locul unde ISO 18091, Sistemele de management al calității. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001 în administrația locală, face o diferență reală. Standardul, recent actualizat, urmărește să ajute autoritățile locale să mențină un nivel înalt de servicii, îmbunătățind în același timp viabilitatea. Oferă modele și instrumente de diagnostic pentru implementarea unui sistem cuprinzător de management al calității, care va contribui la eficientizarea și fiabilitatea autorităților locale.

ISO 18091 este primul standard ISO adresat sectorului public care oferă orientări pentru implementarea standardului ISO 9001 în administrația locală, ținând cont de contextul în care operează. A fost actualizat pentru a include cerințele ISO 9001:2015 pentru sistemele de management al calității și pentru a include o serie de anexe care să ajute utilizatorii să profite la maximum de standard, inclusiv o metodologie de diagnostic pentru autoritățile locale pentru a evalua domeniul de aplicare și maturitatea proceselor lor și serviciilor.

Mai multe detalii puteți găsi la adresa WEB: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:18091:ed-2:v1:en .

Standardele internaționale pot fi achiziționate de la ASRO, Departamentul Vânzări, e-mail: vanzari@asro.ro.