Informarea consumatorilor se face în baza încercărilor comparative

Scopul încercărilor comparative este de a informa consumatorul despre avantajele și dezavantajele produselor. Adeseori, aceste produse sunt clasificate de la cele mai bune la cele mai slabe din clasa lor. De exemplu, în baza încercărilor comparative se acordă punctele NCAP (Programe de Evaluare a Autovehiculelor Noi) sau stelele restaurantelor.

Standardul SR GHID ISO/IEC 46:2019, Încercări comparative ale produselor pentru consum și ale serviciilor asociate. Principii generale stabilește principii generale pentru efectuarea încercărilor comparative ale produselor și serviciilor, în vederea informării consumatorilor.

Aceste principii se aplică produselor de consum, serviciilor și combinației acestora și pot fi utilizate de organisme și asociații care desfășoară programe de încercări comparative. Scopul acestui document este de a permite ca rezultatele încercărilor și informațiile relevante să fie prezentate într-un mod care să îi ajute pe consumatori să facă o alegere în cunoștință de cauză, adecvată propriilor nevoi.

Standardul cuprinde prevederi referitoare la principiile generale legate de alegerea produselor sau serviciilor, eșantionare și alegerea caracteristicilor care vor fi testate. De asemenea, cuprinde prevederi referitoare la programul de încercare si anume: metodele de încercare, evaluarea rezultatelor încercării și modul de prezentare a rezultatelor încercării.

Standardul mai cuprinde și o anexă informativă în care sunt detaliate aspecte privind scopul și gama încercărilor comparative și, pentru eliminarea confuziilor, face o diferențiere clară între ceea ce însemnă o încercare comparativă, un control al calității, verificarea contrafacerilor, verificarea conformității produselor cu standardele și/sau legislația.

Produsele și serviciile supuse încercării pot proveni de pe o piață locală, națională sau internațională, iar caracteristicile încercate pot fi foarte specifice sau cu caracter general, cu condiția ca domeniul și limitele să fie clar menționate.

Ghidul se poate achiziționa de la ASRO, Departamentul Vânzări, e-mail: vanzari@asro.ro.