Standardele europene stimulează piața unică a serviciilor

Viața noastră este de neconceput fără servicii. De la transportul public și serviciile poștale până la curățenie și întreținere, calitatea vieții noastre depinde de accesul la servicii sigure și fiabile.

Sectorul serviciilor are o importanță economică și socială vitală pentru Uniunea Europeană, unde acestea reprezintă aproximativ 70% din economia, activitatea și ocuparea forței de muncă comunitare.

De aceea, Uniunea Europeană a decis să creeze o piață unică pentru servicii bazată pe libera circulație a acestora, care să ofere servicii de înaltă calitate.

În acest context, standardizarea are un rol esențial în facilitarea și consolidarea pieței unice a serviciilor. Directiva UE (2006/123/CE) încurajează elaborarea standardelor europene pentru a facilita compatibilitatea între serviciile oferite de către furnizorii din statele membre, informații pentru consumatori și oferirea unor servicii de calitate.

Standardele pot asigura consumatorii de calitatea serviciilor accesate. Acest lucru crește încrederea consumatorilor și facilitează concurența echitabilă între furnizorii de servicii pe baza calități și a prețului.

Pe lângă consumatori, autoritățile publice sunt principalii utilizatori ai serviciilor. Utilizarea standardelor europene în sectorul administrativ poate juca un rol important în deschiderea piețelor de achiziții publice.

ASRO se alătură campaniei  #standards4services,  inițiată de CEN și CENELEC, care susține crearea unei piețe unice pentru servicii și se angajează să crească gradul de conștientizare cu privire la beneficiile pe care standardizarea le aduce furnizorilor și utilizatorilor.