Standarde pentru industria dronelor

Ce sunt dronele? Cum funcționează?

Dronele sunt cunoscute, mai formal, ca vehicule aeriene fără pilot ( UAV ). În esență, o drona este un robot de zbor. Aeronava poate fi controlată de la distanță sau poate să zboare autonom prin intermediul unor planuri de zbor de software, controlate în sistemele lor integrate care lucrează în legătură cu GPS. UAV-urile au fost cel mai adesea asociate cu domeniul militar, dar ele sunt, de asemenea, folosite pentru căutare și salvare, supraveghere, monitorizare a traficului, monitorizare a vremii și a luptei împotriva incendiilor, pentru filmări sau capturi de imagini aeriene. Dronele pot varia foarte mult în funcție de dimensiuni, capacități și costuri. Piața mondială a acestei tehnologii a crescut de-a lungul ultimilor ani. Cu astfel de investiții care au loc, este clar că lumea ia în considerare și se concentrează mai mult pe această industrie și pe toate elementele sale conexe. Acestea includ aeronava, stația de comandă și legătura de comunicație, nu doar vehiculul propriu-zis.

De ce a creat ISO un subcomitet pentru vehicule aeriene fără pilot? Și de ce acum?

Standardizarea în domeniul UAV reprezintă o preocupare actuală, datorită cererii de pe piață a vehiculelor de aviație civilă fară pilot, și utilizarea acestora în monitorizarea frontierelor, silviculturii și pescuitului, a conductelor de petrol, gaze și livrarea marfurilor.

Această tehnologie are, de asemenea, un interes și o utilizare sporită în operațiunile de căutare și salvare, transportul și aviația agricolă, incendiile forestiere, rezolvarea problemelor de detectare și de cartografiere a zonelor, monitorizarea stării corpurilor de apă, a autostrăzilor, precum și organizarea comunicării și reglementării traficului în marile orașe.


În ce domenii este eficientă utilizarea tehnologiei UAV de astazi?

Potențialul de utilizare comercială este aproape nelimitat, dar la o analiză mai amănunțită, ar trebui să luăm în considerare riscurile și să echilibrăm cele mai benefice misiuni cu riscul operațional. În acest fel ne putem concentra atenția asupra folosirii în siguranță a noii tehnologii apărute. Spre exemplu, în industria filmelor a fost dezvoltat un argument solid despre modul în care operațiunile UAV prezintă o siguranță sporită față de utilizarea elicopterelor pe platourile de filmare. Mai practic însă, agricultura va fi probabil prima industrie majoră care va efectua integrarea UAV-urilor pe scară largă în operațiunile sale.

Ce provocări presupune folosirea tehnologiei UAV?

În funcție de reglementările naționale, industriile găsesc implementarea și dezvoltarea noilor metode UAV, cât și infrastructura necesară acestora, ca fiind o provocare. Pentru astfel de tehnologii, infrastructura optimă este digitală, bazată pe comunicații prin satelit, navigație și supraveghere.

În acest sens, ICAO (International Civil Aviation Organization) și furnizorii de servicii de navigație aeriană au influențat elaborarea unor noi standarde internaționale care să permită accesul eficient la spațiul aerian pentru toți utilizatorii de UAV-uri, menținând în același timp siguranța.

Cum vor inflența standardele internaționale aceste provocări?

În ceea ce privește standardele internaționale, acestea sunt esențiale pentru crearea pieței comerciale globale. Este important ca aceste standarde să contribuie la crearea unui spațiu aerian armonizat la nivel global pentru accesul de rutină al UAV-urilor. În acest fel se vor extinde oportunitățile comerciale fără a compromite siguranța și eficiența spațiului aerian global. Standardele critice aflate în curs de dezvoltare sunt de  detectare & evitare și comandare & controlare.

La nivel european, Comisia elaborează noi reguli pentru drone

Ce fel de reguli?

Reguli proporționale cu riscul opearțional, care includ o gama largă de masini și aplicații pentru acoperire.

Noul regulament instituie norme comune pentru siguranța aviației civile și un nou mandat pentru Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (EASA). Acesta înlocuiește actualul cadru legislativ din 2008. Astfel, se vor elabora trei seturi de noi reguli în funcție de riscul operațional: Scăzut (Deschis), Mediu (Specific) și Ridicat (Certificat).

Aparate de tip UAV cu risc operațional scăzut

Dronele pot fi de la jucării la dispozitive aeriene intercontinentale.

Noua legislație armonizată (Actul delegat al Comisiei) definește 5 clase de drone care pot fi operate în categoria „Deschisă”. Categoria „deschisă” este o categorie de operațiuni UAV care, ținând seama de riscurile implicate, nu necesită o autorizare prealabilă din partea instituțiilor competente și nici o declarație a utilizatorului UAV înainte de efectuarea operațiunii. Acest tip de aparatură este destinată exclusiv folosirii în scopuri recreative. Cu toate acestea, siguranța este garantată prin urmatoarele metode: limitări și reguli de operare, competența pilotului, dar cel mai important, cerințele de produs. Potrivit ultimei categorii, marcajul CE înlocuieste implicarea autoritaților aviatice.  EASA a publicat proiecte de standarde în februarie 2018 care vizează atât categoria „Deschisă” cât și cea „Specifică”. Acest set de reguli  include elaborarea unui regulament al Comisiei care să definească cerințele tehnice pentru UAV-urile autorizate să funcționeze în categoria „deschisă” (legislație armonizată). Mai mult decât atât, va fi elaborat un regulament al Comisiei privind principiile utilizării UAV-urilor. Standardele europene armonizate sunt utilizate pentru a acoperi cerințele definite în regulamentul al Comisiei.  Regulamentul Comisiei Europene se adresează celor 5 clase de drone de consum care urmează să fie operate de VLOS fără a necesita autorizație din partea organismelor competente (reguli de categorie deschisă). Totodată, acesta asigură soluții tehnice și proceduri demonstrative.

Datele privind planul de lucru pentru standardizare și feedback-ul cerințelor va fi solicitat celor de la ESO de către DG GROW, din cadrul Comisiei Europene. Intervalul de timp prevazut acestei tranziții este de aproximativ 2 ani, estimându-se astfel ca până la sfarșitul anului 2019, produsele din categoria „deschisă” să fie conforme.

Autor: Teodora Niculcea – Intern ASRO

Surse: ISO, Material Comitetul de Standardizare de pe lângă Comisia Europeană – COS.