Cursul: Cerinţe legale aplicabile dispozitivelor medicale – protezare(ortopedică/auditivă), optică medicală

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în perioada 03-05.10.2018 Cursul: Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale în vederea preschimbării/obţinerii Avizului de funcţionare pentru activităţi de import/export/distribuţie/ depozitare instalare/service/punere in funcţiune/întreţinere protezare(ortopedică/auditivă), optică medicală. Lector: ing. Dipl. Ana DIN, cu o experienţă de peste  30 de ani în domeniul Dispozitivelor medicale. Specialist, evaluator şi expert în domeniul Dispozitivelor Medicale, auditor şef pentru următoarele Sisteme de Management: Calitate – ISO 9001,  Dispozitive Medicale -ISO 13485, Mediu -ISO 14001, SSM-OHSAS 18001. Specialist încercări şi inspecţie Dispozitive medicale/Certificare de produs, Auditor Laboratoare de încercări – ISO 17025 şi Laboratoare Analize Medicale – ISO 15189. Responsabil Calitate/Manager Calitate/Formator în diferite proiecte ale Uniunii Europene. Membru în  comisia Asociaţiei Române de Mediu, Viaţă şi Sănătate – VIASAN şi inventator pentru două invenţii – Bănci de organe. Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile dispozitivelor medicale ISO specifice dispozitivelor medicale, Directive UE, IAF, Regulamente UE, Legi, HG, OUG, Ghiduri: MEDDEV, GHTF,SG, IMRDF, NBOG etc.
 • Ordonanţe de Urgenţă MS:
 • OUG 1008/2016 privind obţinerea Avizului de funcţionare de la ANMDM
 • OUG 1009/2016: privind notificarea dispozitivelor medicale  la ANMDM
 • Directive UE : 93/42/EEC modificată 47/2007/EEC – MDD; 90/385/EEC modificată 47/2007/EEC–AIMDD; 98/79/EEC– IVD;
 • Hotărâri de Guvern:
 • HG 54/2009 – privind punerea pe piaţă a dispozitivelor medicale(DM);
 • HG  55/2009 – privind punerea pe piaţă a DM implantabile active;
 • HG 798/2003– privind punerea pe piaţă a dispozitivelor medicale în vitro diagnostic
 • Regulamente UE : 722/ 2012 – dispozitive medicale utilizand ţesuturi animale;  745/2017; 746/2017
 • SR EN ISO specifice dispozitivelor medicale:
ISO 13485:2016- DM-SMC; ISO 9001:2015-SMC; ISO 14971:2012- Managentul Riscului ;  ISO 17050; ISO/CEI 60601 ; ISO/CEI 61010; ISO 1041; ISO 15525; ISO 15223, ISO 62304 etc.
 • IAF 9 : 2015/2017 ghid privind dispozitivele medicale
 • Legi : 95/2006 – legea sănătăţii; Legea 111
 • Ghiduri: MEDDEV; GHTF, SG, IMRDF, NBOG etc.
 • Tabel cu legislaţia specifică pentru Dispozitive medicale
Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale pentru activităţi de import/export/ distribuţie/ depozitare/ instalare/service/punere in funcţiune
 • Documentele firmei: Certificat de înregistrare Registrul Comerţului, CUI, Act constatator,Cont, sediu/Punct Lucru , spaţiul de lucru, flux
 • Completare Cerere, Chestionar, Opis.
 • Opis documente evaluare ANMDM pentru activitatea de import/ distribuţie, depozitare,reparare, mentenanţă şi punere în funcţiune/ instalare dispozitive medicale
 • Documentaţia specifica SMC-ISO 9001/SMC-DM -ISO 13485
 • Definiţii Dispozitive medicale.
 • Clasificarea dispozitivelor medicale (cf. Directive, HG, IAF 9, ghiduri MEDDEV,GHTF etc.) si Grupele de dispozitive medicale ANMDM
 • Domeniul de activitate al organizaţiei.
 • Documentaţie însoţitoare dispozitive medicale: Certificate ISO, marcaj CE, de calitate şi garanţie, de transport, Declaraţie de Conformitate, Manual/Instrucţiuni de utilizare etc.
 • Documentaţia tehnică pentru DM, pentru care se asigură reparare, mentenanţă şi punere în funcţiune/instalare.
 • Documente pentru import/distribuţie dispozitive medicale,condiţii de depozitare.
 • Instruiri ( Progam anual de instruire, Tematici, Fişe de instruire)
 • Personal – competenţă, instruire, pregătire, experienţă personal;
 • Procedurile obligatorii pentru  ANMDM
 • Condiţii de import, export, distribuţie, punere pe piată, furnizare, fabricare, testare, livrare, depozitare,service/mentenanţă, instalare, instruire dispozitive medicale etc.
 • Identificarea şi trasabilitatea dispozitivelor medicale, identificarea unică a dispozitivelor medicale, identificarea dispozitivelor medicale returnate, rechemate, retrase, falsificate
 • Emiterea notelor de atenţionare, notificări, vigilenţa, raportarea incidentelor
 • Condiţii de mediu, de păstrare, depozitare manipulare dispozitive medicale în depozitul firmei şi livrarea acestora
 • Tratarea reclamaţiilor, inchiderea neconnformităţilor
 • Lista furnizorilor acceptaţi
 • Monitorizarea şi măsurarea conformităţii produselor si proceselor
 • Procese externalizate
 • Înregistrare
 • Prezentare OUG 1008/2016 privind obţinerea Avizului de Funcţionare
Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile domeniului dispozitivelor medicale pentru activităţi de optică medicală, protezare ortopedică, protezare auditivă, ortezare, întretinere.
 • Documentele firmei: Certificat de înregistrare Registrul Comerţului, CUI, Act constatator,Cont, sediu/Punct Lucru , spaţiul de lucru, fluxul tehnologic (de lucru)
 • Declaraţie cu domeniul de activitate
 • Completare Cerere, Chestionar, Opis.
 • Opis documente evaluare ANMDM pentru activitatea de  protezare-tipuri_fabricare proteze ocular_aurale_nazale_faciale_cf. Prescriipţie specialist. Opis documente evaluare ANMDM pentru activitatea protezare_altele.
 • Documentatia specifica SMC-ISO 9001/SMC-DM -ISO 13485 necesara obţnerii “Avizului de funcţionare de la ANMDM”
 • Dosarul Tehnic de produs
 • Terminologie. Definiţii DM
 • Clasificarea dispozitivelor medicale – Dispozitive medicale fabricate la comandă   şi grupele de dispozitive medicale ANMDM
 • Lista cu personalul de specialitate în conformitate cu reglementările, legislaţia în vigoare( CMI, FP, Diplome, instruiri, certificate etc.)
 • Instruiri ( Progam anual de instruire,Tematici, Dovezi de instruire, diplome, certificate etc. )
 • Documentaţia tehnică pentru DM, pentru care se asigură protezarea
 • Proceduri specifice si Instrucţiuni de lucru referitor la activităţile desfăşurate
 • Declaraţii de conformitate pentru  dispozitivele medicale fabricate la comanda
 • Certificatul de garanţie şi instrucţiuni de utilizare şi întreţinere DM fabricat la comandă
 • Procedurile  obligatorii pentru  ANMDM
 • Identificarea şi trasabilitatea dispozitivelor medicale,
 • Emiterea notelor de atenţionare, notificări, vigilentă, raportarea incidentelor
 • Condiţii de mediu, de păstrare, depozitare manipulare dispozitive medicale în depozitul firmei şi livrarea acestora
 • Tratarea reclamaţiilor, inchiderea neconformităţilor
 • Lista furnizorilor acceptaţi
 • Lista cu verificările tehnice efectuate de către unitatea tehnico-medicală
 • Buletine de verificare/încercare
 • Lista cu EMM-uri, Planul de mentenanţă, Planul de  etalonare, Plan de măsurare ţi monitorizare( metrologie)
 • Lista componenţelor, materialelor, subansamblelor, ansamblurilor etc.
 • Lista furnizorilor acceptaţi
 • Înregistrari
 • Prezentare OUG 1008/2016 privind obţinerea Avizului de Funcţionare
Grup ţintă:  CUI SE ADRESEAZA
 • Firmelor de protezare auditivă
 • Firmelor de protezare şi ortezare ortopedică, de dispozitive medicale fabricare la comandă. încălţăminte ortopedică, mijloace ajutătoare de mers( bastoane, cârje, cadre etc.).
 • Firmelor de optica medicala.
 • Firmelor de  import/distribuţie orteze textile, ciorapi medicinali etc.
 • Firmelor care desfăşoară activităţi de import/distribuţie/ depozitare dispozitive medicale ;
 • Firmelor care desfăşoară activităţi de import/distribuţie/ depozitare şi service;
 • Firmelor care desfăşoară activităţi de  depozitare;
 • Societăţilor/firmelor/PFA-urilor care efectuează activităţi de instalare/punere in funcţiune/service/  mentenanţă/reparare/întreţinere dispozitive/echipamente/ aparatura medicala;
 • Farmaciilor care comercializează/distribuie dispozitive medicale de ortezare – orteze textile, ciorapi medicinali, lentile de contact soluţii etc.
 • Alte unităţi prin care se comercializează/distribuie  dispozitive medicale (ex. Selgros, DM….etc.)
Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:
 • participanţii care se înscriu la acest curs pana la data 26 septembrie primesc reducere  5% din valoarea acestuia;
 • 10% reducere la achiziţionarea oricărui standard menţionat în acest anunţ,
 • 10% reducere din preţul cursului pentru membrii ASRO;
 • conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate;
 • pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte);
 • formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu;
 • reduceri pentru mai mulţi cursanţi din partea aceleiaşi instituţii (reducerile referitoare la curs nu se cumulează);
 • locaţie centrală.
Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de participare, eliberat de Organismul Naţional de Standardizare Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala de curs ASRO – camera  408. Durata: 3 zile Perioada: 03-05.10.2018 Preţul: 850 lei /curs/cursant (la care se aplică TVA), taxa include, suportul de curs, sală + catering. Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO. Înscrierile se fac până la 01 octombrie.   Detalii şi înscrieri: Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro