Serviciile SPA de relaxare ne îmbunătățesc sănătatea

Din 1947, constituția OMS afirma că „sănătatea este o stare de bunăstare fizică, mentală și socială completă și nu doar absența bolii sau a infirmității„. Definiția este compusă din două idei principale, existența bunăstării și lipsa bolii/infirmității. Standardul SR ISO 17679:2018, Turism și servicii conexe. Centre SPA de relaxare. Cerințe referitoare la serviciu are rolul de a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite de centrele SPA în folosul creșterii bunăstării și implicit a stării de sănătate.

Centrele SPA de relaxare își propun să promoveze și să echilibreze toate componentele de sănătate ale fiecărui individ, inclusiv sănătatea fizică, mentală, emoțională, socială și spirituală.

Pe măsură ce importanța sănătății și longevității crește, centrele SPA de relaxare câștigă din ce în ce mai multă popularitate, iar diversitatea lor este din ce în ce mai pronunțată. Este nevoie ca serviciile să fie de bună calitate, să existe transparență în schimbul de servicii, să se crească încrederea clienților, să se dezvolte competențele de afaceri și să se promoveze transferul de cunoștințe despre calitatea serviciilor.

Lipsa identificării esenței serviciilor SPA de relaxare, împreună cu absența unor standarde de referință, afectează lanțul de servicii din întreaga industrie, de la centrele furnizoare de asemenea servicii, până la organismele de reglementare guvernamentale și, cel mai important, până la clienți. Acest prim standard internațional din domeniu are tocmai rolul de a defini, stabili și dezvolta cerințele referitoare la calitatea serviciilor SPA, pentru a fi monitorizate și măsurate, astfel încât să se asigure eficacitatea acestora.

Cu toate acestea, percepția asupra sănătății, în general, are la bază doar ideea de boală/infirmitate și de aceea, în prezent, îngrijirea pentru sănătate este orientată spre îngrijirea bolilor; toți sunt familiarizați cu prevenirea bolilor, controlul bolilor sau tratamentul bolilor.

Ideea că există diferite niveluri de sănătate a câștigat din ce în ce mai mult teren. Persoanele care nu sunt afectate de o anumită boală sau invaliditate nu sunt neapărat la fel de sănătoase. Deși gradele de sănătate nu sunt măsurabile, conceptul are un înțeles clar. Un individ sănătos poate fi descris ca un individ bine integrat, atât în ceea ce privește structura fizică, cât și funcționarea fiziologică și psihologică. Acesta are timp și înclinație spre sociabilitate și recreere. Scopul sănătății din această perspectivă pozitivă se referă nu numai la vindecarea sau la ameliorarea bolii, nici numai la prevenirea bolilor. Mai degrabă, tinde să se depună efort pentru o eficiență fizică, mentală și socială maximă pentru individ, pentru familie și pentru comunitate.

Progresele concomitente în domeniul științei și medicinii au condus la o mai bună conservare a organismului în ceea ce privește bolile, însă problemele mentale, emoționale, sociale și spirituale sunt adesea lăsate netratate. Nivelul ridicat de stare de bine nu poate fi realizat niciodată fragmentat, ignorând unitatea întregului. Această stare specială de sănătate cuprinde un sentiment general de bunăstare și consideră omul ca fiind alcătuit din corp, spirit și minte și fiind dependent de mediul său.

Persoanele în căutarea propriilor stări de bine pot pretinde servicii care sunt foarte asemănătoare cu serviciile medicale utilizate de pacienți într-un spital convențional, dar cu motivul de a exploata potențialul acestora pentru o mai bună calitate a vieții. Deși este posibil ca spitalele să poată găzdui atât pacienți, cât și clienți de wellness, oferindu-le servicii similare sau cel puțin o infrastructură similară, plus know-how-ul lor, acestea nu sunt preferate de solicitanți.

Standardul cuprinde cerințe privind instalațiile și echipamentele utilizate în centrele SPA, de la recepție până la zona de tratament, cerințe privind personalul (în special terapeuții), privind bunele practici de igienă pentru mentenanța preventivă și corectivă și pentru controlul microbiologic (planul de dezinfectare și curățare, acțiuni în cazul contaminării microbiologice, dezinfectanți etc.), cerințe privind serviciul clienți referitoare la informare, rezervare, recepția, tratamentul SPA de relaxare și alte tratamente, procesele suport (comercializare, politica de mediu).

Standardul mai cuprinde, de asemenea, o anexă națională cu indexul alfabetic al termenilor în limba română și termenilor echivalenți în limbile engleză și franceză și trei anexe referitoare la:

–  Originea masajelor tradiționale din anumite țări – Anexa A

–  Activități holistice – Anexa B

–  Listă de verificare a cerințelor referitoare la recepție – Anexa C