Programul de lucru al CEN CENELEC – 2019

Programul de lucru al organizațiilor europene de standardizare CEN și CENELEC pentru anul 2019 poate fi consultat aici.

Programul de lucru CEN și CENELEC 2019 oferă o imagine de ansamblu asupra celor mai importante activități de standardizare care vor fi elaborate în 2019, cu sprijinul și angajamentul tuturor părților interesate în cele 14 sectoare economice diferite acoperite de CEN și CENELEC.

De asemenea, acesta stabilește legătura cu elementele relevante ale „Programului anual de lucru pentru standardizarea europeană 2019”, al Comisiei Europene pentru fiecare dintre sectoarele de activitate.

Se așteaptă ca anul 2019 să fie unul promițător pentru consolidarea Sistemului european de standardizare prin implicarea părților interesate din Europa și din întreaga lume prin viziune, dedicare, entuziasm și angajament, toate acestea pentru elaborarea standardelor europene.