Ce mixturi asfaltice se folosesc iarna pentru reparația drumurilor?

Pentru lucrările provizorii efectuate în regim de urgență se utilizează mixturile asfaltice stocabile. Standardul SR 13576:2018, Mixturi asfaltice stocabile. Specificații de material  stabilește cerințe pentru mixturile asfaltice stocabile fabricate cu bitum fluxat sau cu emulsii bituminoase cationice, pentru lucrări de remediere a îmbrăcăminților bituminoase ale drumurilor și ale altor zone cu trafic.

Mixturile asfaltice stocabile sunt utilizate la temperatura mediului ambiant, la lucrări provizorii cu caracter de urgență. Domeniul de utilizare include: remedierea provizorie pe timp friguros a degradărilor îmbrăcăminţilor bituminoase, refacerea provizorie pe timp friguros a îmbrăcăminților rutiere după lucrări de intervenție sau racordare la rețele de utilități și la căminele aferente acestora etc. Tipul mixturii trebuie selectat în funcție de dimensiunea maximă a agregatului din compoziție și de utilizarea preconizată.

Domeniul de aplicare al mixturilor asfaltice stocabile tip MASE 8 III și MASE 4 poate fi extins cu utilizări în lucrări de remediere a defecțiunilor îmbrăcăminţilor rutiere executate prin tehnologia cu surse de radiație în infraroșu, astfel: MASE 8 III se utilizează ca material de adaos iar MASE 4, pentru stratul de uzură.

Reparațiile astfel executate pot avea caracter provizoriu sau permanent, în funcție de specificațiile producătorului. Producătorul trebuie să specifice modul de aplicare a mixturilor asfaltice stocabile iar instrucțiunile acestuia trebuie respectate.

Acest standard național include cerințe pentru selectarea materialelor constituente.

Standardul cuprinde clasificarea, specificațiile și abrevierile mixturilor asfaltice stocabile și materialelor pentru amorsare. De asemenea, sunt precizate cerințele pentru materialele constituente (agregate, bitum, fluxant, emisie bituminoasă cationică, agenți de adezivitate), cerințele pentru mixturile asfaltice stocabile cu bitum fluxat sau cu emulsie bituminoasă cationică (compoziție, granulozitate, densitate aparentă, aspect, lucrabilitate, coeziune, durată de depozitare, substanțe periculoase), ambalare și etichetare.

Conformitatea mixturilor asfaltice stocabile cu cerințele din acest standard trebuie demonstrată prin:

⎯ încercarea de tip;

⎯ controlul producției în instalația industrială.

Introducerea pe piață a mixturilor asfaltice stocabile trebuie însoțită de o declarație de conformitate cu cerințele prezentului standard. În anexa B este prezentat un model de declarație de conformitate.