Reducerea riscului de apariție a erorilor în laboratoarele medicale

Fiabilitatea și precizia nu au fost niciodată mai importante pentru laboratoarele medicale. Un proces solid de management al riscului reprezintă cea mai bună metodă de apărare împotriva erorilor și a rezultatelor false. Tocmai din acest motiv, la nivel internațional, a apărut o nouă ediție a standardului ISO 22367 privind managementul riscului în laboratoarele medicale, cu scopul de a se alinia cu celelalte standarde din domeniu și de a oferi orientări mai eficiente sectorului medical.

Denumit acum ISO 22367, Laboratoare medicale. Aplicarea managementului riscului în laboratoarele medicale, standardul specifică un proces de identificare și gestionare a riscurilor care pot apărea în cadrului unui examen medical de laborator pentru pacienții, lucrătorii din laboratoare sau furnizorii acestora.

Președintele comitetului tehnic internațional care s-a ocupat de actualizarea standardului, dr. Jack J. Zakowski, a declarant că managementul riscului în cadrul instituțiilor medicale este complex, deoarece implică cooperarea mai multor părți interesate, fiecare parte având o perspectivă diferită asupra riscului de vătămare. Acesta a afirmat că „Activitățile dintr-un laborator medical pot expune pacienții, lucrătorii și alte părți interesate la o varietate de pericole ce pot duce direct sau indirect la grade diferite de vătămare” și a amintit faptul că un management eficient al riscului implică un proces planificat, sistematic care să abordeze atât probabilitatea producerii unei vătămări, cât și consecințele acesteia.

ISO 22367 este o cerință esențială a ISO 15189 pentru calitatea și competența laboratoarelor medicale.

Pentru achiziționarea standardului, luați legătura cu Departamentul Vânzări (vanzari@asro.ro).