Provocări în atingerea ODD-urilor

UNIDO a realizat o evaluare inițială a provocărilor apărute, ca urmare a izbucnirii focarului COVID-19, în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) de pe Agenda 2030 a O.N.U., din perspectiva comerțului, a calității și a standardelor, după cum urmează:

ODD 1 – Fără sărăcie

Din cauza pandemiei, se preconizează că până la 24 de milioane de persoane vor rămâne în sărăcie în acest an și că virusul va ucide un număr mare de persoane sărace care lucrează zilnic pentru a reuși să își hrănească familiile. Există deja un potențial mare de șomaj, multe dintre servicii nu pot fi realizate de la distanță, persoanele fără posibilități/defavorizate financiar au acces limitat la salubritate, medicamente, nu își pot permite carantina sau devin susceptibile de a depinde de locuri de muncă nesigure.

ODD 2 – Fără foamete

Malnutriția slăbește sistemul imunitar al oamenilor, milioane de oameni depind de comerțul internațional, iar restricțiile impuse de unele țări la frontierele cu alte state, ca răspuns la pandemie, împiedică aprovizionarea normală cu alimente. Totodată, restricționarea circulației lucrătorilor din agricultură sau închiderea frontierelor duc la pierderi sau risipa de alimente.

ODD 3 – Sănătate și bunăstare

Din cauza numărului mare de cazuri de COVID-19 raportate la nivel mondial multe sisteme de sănătate devin supraîncărcate, iar echipamentele medicale adecvate devin insuficiente. Există dificultăți în ceea ce privește achizițiile publice ale echipamentelor medicale, dar și probleme în activitățile de producție, în momentul în care calitatea este pusă la îndoială.

ODD 4 – Educație de calitate

În întreaga lume școlile și universitățile au fost închise. Conectivitatea slabă împiedică educația continuă, deoarece nu există resurse electronice suficiente sau, în unele cazuri, acces la mediul digital/online.

ODD 5 – Egalitate de gen

Femeile dețin locuri de muncă disproporționate, spre deosebire de bărbați. Multe dintre industriile afectate în mod direct de carantină și blocaje (turismul, producția alimentară, restaurantele) au o participare mare a femeilor la forța de muncă. Astfel, acestea sunt afectate mai puternic de impactul economic actual. În plus, dominația acestora în asistența medicală le expune mai mult virusului; și să nu uităm că deja în multe țări a fost raportată o creștere a ratei de violență domestică împotriva femeilor.

ODD 6 – Apă curată și igienă

La nivel global, peste două miliarde de persoane nu dispun de apă potabilă sigură și peste patru miliarde de oameni nu au acces la o canalizare adecvată. Lipsa accesului la apă curată și la instalații sanitare îi poate face pe aceștia mai vulnerabili la diverse boli. De asemenea, măsuri precum plasarea în carantină și autoizolarea impun presiuni mai mari asupra rețelelor publice de apă, care pot fi deja în dificultate.

ODD 7 – Energie accesibilă și curată

Peste 1,3 miliarde de oameni nu au accesa la serviciile de energie. Planurile de continuitate a activității nu sunt aplicate peste tot pentru a asigura aprovizionarea continuă cu energie.

ODD 8 – Muncă decentă și creștere economică

Organizația Internațională a Muncii preconizează că aproximativ 25 de milioane de oameni și-ar putea pierde locul de muncă din cauza crizei pe care o provoacă pandemia de coronavirus. Turismul a scăzut dramatic, multe activități sunt perturbate din cauza plasării în carantină și a restricțiilor privind forța de muncă și mobilitatea, iar IMM-urile nu pot obține capitalul necesar pentru a își continua activitatea după pandemie.  În plus, unele țări și-au oprit exportul de medicamente și echipamente medicale ceea ce a dus la perturbări în lanțurile de aprovizionare, la contracte sau comenzi neîndeplinite.

ODD 9 – Industrie, inovație și infrastructură

Conform datelor ITU, Uniunea Internațională pentru Telecomunicații, 93% din populația mondială are acces la telefonie mobilă și la rețeaua de internet, și totuși 3,6 miliarde de persoane sunt în offline din cauza infrastructurii slabe a TIC, a conexiunii precare la internet sau o securității cibernetice. Cercetătorii și inovatorii din întreaga lume și-au îndreptat atenția pentru a folosi tehnologia în scopul atenuării efectelor crizei mondiale a sănătății, cunoscute fiind deficiențele infrastructurii de sănătate publică.

ODD 10 – Inegalități reduse

În situații de criză, persoanele cele mai vulnerabile, inclusiv femeile și copiii, persoanele cu dizabilități și cele marginalizate plătesc adesea un preț mai mare. Pandemia afectează în mod disproporționat anumite grupuri, cum ar fi persoanele în vârstă, săracii și bolnavii, iar prăbușirea economică va afecta mai tare persoanele vulnerabile. Mai mult, lipsa de accesibilitate și disponibilitate în țările slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare duce la o creștere și mai mare a inegalității.

ODD 11 – Orașe și comunități durabile

Poluarea aerului a scăzut în unele zone urbane ale Europei, precum și în China. Pandemia însă va afecta forte puternic persoanele vulnerabile care locuiesc la periferiile orașelor sau în așezări improvizate care nu au încă toate facilitățile necesare pentru a preveni transmiterea virusului (spălarea mâinilor, distanțarea fizică, autoizolarea).

ODD 12 – Consum și producție responsabile

Cheltuielile de consum reprezintă 60% din PIB-ul mondial, potrivit celor mai recente estimări. Din cauza pandemiei de COVID-19, cumpărarea exagerată a bunurilor esențiale va duce la creșterea treptată a prețurilor acestor bunuri. Totuși, atunci când vine vorba de producerea de bunuri neesențiale, activitatea din cadrul acestor industrii este oprită, firmele sunt închise și personalul concediat. Apare intenția tot mai mare de creare a anumitor produse și echipamente pe plan intern.

ODD 13 – Acțiunea asupra climei

Reducerea poluării (după cum s-a observat în anumite țări din lume) contribuie la împiedicarea morții premature a oamenilor. Deși țările acordă acum prioritate creșterii economice în raport cu acțiunile în domeniul climei, există posibilitatea pierderii atenției asupra acestui obiectiv pe termen lung.

ODD 14 – Viața marină

Anumite teste, precum este și cel de diagnosticare al noului coronavirus, au fost dezvoltate cu ajutorul unei enzime izolate dintr-un microb descoperit în surse de apă hidrotermale marine.

ODD 15 – Viața terestră

În această perioadă sunt generate mai multe tipuri de deșeuri medicale, inclusiv măști, mănuși și alte echipamente de protecție infectate, împreună cu un volum mai mare de articole neinfectate de aceeași natură. Managementul precar al deșeurilor medicale poate cauza probleme cu efecte neprevăzute asupra sănătății umane și asupra mediului.

ODD 16 – Pace, justiție și instituții puternice

Blocările devin o provocare socială și financiară. Europa raportează că, deși criminalitatea fizică a scăzut de la începutul pandemiei, cea informatică a crescut. Instituțiile sunt nepregătite și nu au un plan de continuitate a activității, iar în mediul online a crescut numărul cazurilor de infracțiuni informatice, fraudă, furt și falsificare. De asemenea, a avut loc o creștere și a cazurilor de fraudă care implică medicamentele contrafăcute.

ODD 17 – Parteneriate pentru obiective

Pandemia de coronavirus a tensionat relațiile în cadrul Uniunii Europene, precum și pe cele dintre SUA și China. A apărut, deci, un protecționism sporit și un individualism mai pronunțat, au fost instituite interdicții de călătorie între țări și regiuni.

Acestea sunt doar o serie dintre probleme identificate până în prezent, considerate a fi cele mai complexe și des întâlnite la nivel mondial, în contextul actual al pandemiei de coronavirus.

Pentru a redresa economia, și pentru a putea îndeplini obiectivelor de dezvoltare durabilă de pe Agenda 2030 a O.N.U., calitatea și standardele, așa cum este evidențiat în Răspunsuri pentru criza COVID-19, au un rol esențial, utilizarea și aplicare lor aducându-ne mai aproape de crearea unei lumi mai sigure, mai durabile, unde sărăcia este eradicată, inegalitățile sunt combătute și planeta este protejată.