RĂSPUNSURI PENTRU CRIZA COVID-19

Actuala pandemie de coronavirus pune umanitatea în fața unor provocări fără precedent. Activități precum educația, sportul sau munca profesională au trecut în online. Sectoare ca industria prelucrătoare, turismul, agricultura sau aviația au fost grav afectate de blocările globale, de accelerarea concedierilor, reducerile salariale, dar și de alți factori, printre care se regăsește și scăderea investițiilor.

UNIDO, Organizația de Dezvoltare Industrială a Națiunilor Unite, a realizat în luna aprilie 2020 o primă analiză a modului în care calitatea și standardele au răspuns în atenuarea efectelor negative ale actualei crize globale.

Această analiză a urmărit pe de-o parte implicațiile globale ale COVID-19, concentrându-se în mod specific asupra comerțului și a infrastructurii calității, iar pe de alta, prezentarea provocărilor emergente, ca urmare a izbucnirii focarului de coronavirus, în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă din perspectiva comerțului, a calității și a standardelor.

Știm cu toții că pandemia de COVID-19 a paralizat interacțiunea umană la nivel mondial și că, prin urmare, cooperarea internațională a devenit esențială pentru a atenua răspândirea virusului și pentru a reconstrui societatea.

OMC, Organizația Mondială a Comerțului, a remarcat că această criză a provocat șocuri dramatice în cazul cererilor și ofertelor din economie și reamintește autorităților că trebui să înțeleagă că este de interes reciproc să se asigure că liniile comerciale rămân deschise pentru a facilita fluxul de mărfuri.

Lanțurile agroalimentare, dar și comerțul cu produse medicale se confruntă în acest moment cu o mulțime de provocări, și sunt necesare strategii și răspunsuri coordonate pentru a face față impactului COVID-19 și pentru a garanta aprovizionarea cu alimente sănătoase și cu echipamentele/produsele medicale necesare populației. Aceste lanțuri reprezintă rețele complexe ce implică producătorii, factorii de producție agricolă/industrială, logistica sau muncitorii etc., iar în momentul în care apar constrângeri într-o anumită zonă a acestei rețele, atunci întregul lanț de aprovizionare va fi afectat.

Infrastructura calității joacă un rol esențială în lupta împotriva pandemiei de coronavirus. Aceasta este, de fapt, un sistem care cuprinde organizațiile (publice și private) împreună cu politicile, cadrul juridic și de reglementare relevante și practicile necesare pentru a sprijini și a consolida calitatea și siguranța bunurilor, serviciilor și proceselor.

Pentru dezvoltarea infrastructurii de calitate, UNIDO a identificat următoarele domenii care au un impact direct asupra atenuării efectelor negative cauzate de actuala criză a sănătății și asupra unei mai bune protecții a pacienților și a furnizorilor de asistență medicală, deopotrivă:

POLITICA – O politică de calitate servește la identificarea și definirea clară a rolurilor și responsabilităților tuturor actorilor din infrastructura de calitate și contribuie la gestionarea eficientă a situațiilor de urgență. Toate țările au luat măsuri politice ample și fără precedent în lupta cu COVID-19.

Un exemplu în acest sens poate fi reprezentat de politicile pentru laboratoarele medicale de testare sau cele de evaluare a conformității echipamentelor sau produselor de protecție medicală care stabilesc clar rolul și responsabilitățile acestora pentru testarea echipamentelor sau pentru detectarea virusului.

STANDARDELE – pun la dispoziția actorilor de pe piață expertiza și cunoștințele internaționale în ceea ce privește utilizarea, calitatea, siguranța, performanța anumitor produse sau servicii.

Mai mult ca niciodată, utilizarea standardelor a devenit esențială pentru a garanta faptul că produsele și serviciile îndeplinesc cerințele impuse. Standardele pot contribui la atenuarea efectelor negative ale pandemiei globale în mai multe moduri după cum urmează:

  • În privința echipamentelor medicale, spre exemplu, standardele asigură faptul că aceste echipamente îndeplinesc toate cerințele de reglementare, sunt fiabile și oferă protecția necesară. Armonizarea standardelor pentru echipamentele medicale sporesc accesibilitatea la produsele medicale esențiale și, prin urmare, poate îmbunătăți capacitatea autorităților din domeniul sănătății de a reacționa rapid la criza sănătății publice. Mai mult, standardele medicale de laborator (precum SR EN ISO 15189, SR CEN ISO/TS 22367) sunt importante pentru evaluarea siguranței și eficacității testelor de diagnostic;
  • În privința gestionării situațiilor de urgență și a continuității activității standardele sprijină pregătirea pentru o mai bună gestionare a situațiilor de criză, ori pentru a face față efectelor negative ca urmare a acestei crize (standardele cele mai căutate sunt SR EN ISO 22301, SR ISO 31000, SR EN ISO 9001 sau SR EN ISO 13485);
  • În privința sănătății și siguranței la locul de muncă, standardul SR ISO 45001 care vizează îmbunătățirea siguranței angajaților, reducerea riscurilor și crearea unor condiții mai bune la locul de muncă sprijină organizațiile în prevenirea răspândirii COVID-19;
  • În privința managementul mediului și al deșeurilor, seria SR EN ISO 14000 este extrem de important în gestionarea deșeurilor cauzate de utilizarea sporită a echipamentelor de protecție de unică folosință. Este necesar ca unitățile medicale să respecte orientările privind deșeurile biomedicale generate în unitățile de sănătate, de carantină, pentru a opri răspândirea infecției.

ACREDITAREA – sprijină funcționarea corectă a sistemelor de evaluare a conformității. În contextul crizei globale de sănătate, acreditarea serviciilor medicale și recunoașterea lor globală sunt deosebit de importante, deoarece echipamentele și materialele medicale pentru protecția personală și kiturile de testare sunt cerute acum în cantități imense în întreaga lume.

METROLOGIA – măsurătorile fizico-chimice și biologice precise joacă un rol esențial în această criză. Cererea globală a instrumentelor medicale de măsurare precum termometre, sfigmomanometre (măsurarea tensiunii arteriale), aparate de măsurare a debitului de oxigen (respiratoare), debitmetre medicale etc. necesită metode de măsurare corecte, unanim acceptate la nivel internațional.

EVALUAREA CONFORMITĂȚII și controlul calității, în special testarea, certificarea și inspecția sunt în mod evident importante deoarece procesele solide de gestionare a riscurilor reprezintă cea mai bună apărare împotriva erorilor și a rezultatelor false.

MEDIUL DE AFACERI – Și IMM-urile joacă un rol esențial în atenuarea efectelor negative ale pandemiei, de exemplu prin producerea echipamentelor medicale și a dispozitivelor de protecție necesare, asigurând în același timp sănătatea și siguranța lucrătorilor lor. Deja multe firme și organizații din întreaga lume și-au ajustat capacitățile și liniile de producție pentru a realiza dispozitivele și echipamentele necesare în lupta contra coronavirusului.

Pentru a vedea analiza problemelor în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de pe Agenda 2030 a O.N.U., accesați următorul material.