Propunere pentru un nou comitet tehnic – Servicii pentru datele de audit

Standardizarea în domeniul serviciilor pentru datele de audit acoperă specificațiile care privesc conținutul, precum și tehnicile de colectare, de prelucrare, de gestionare și de analiză pentru identificarea, comunicarea, primirea, pregătirea și utilizarea datelor de audit.

Noul comitet tehnic propus Organizației Internaționale de Standardizare (ISO) de către Organismul Național de Standardizare din China (SAC), va avea un rol important pentru auditori și va veni în sprijinul acestora cu noi cunoștințe și structuri necesare pentru a-și putea eficientiza procedurile în domeniu.

Rezultatele auditului sunt esențiale pentru a stabili fiabilitatea și exactitatea datelor financiare pentru toate părțile interesate. De asemenea, auditul contribuie la promovarea unei bune guvernări, la îmbunătățirea eficienței controlului și a gestionării riscurilor.

Deși procedurile de audit variază foarte mult, în funcție de industrie și scop, o problemă globală cu care se confruntă un auditor este colectarea și prelucrarea datelor din sistemele informatice.

În prezent, există o mare diversitate privind tipurile de sisteme utilizate în cadrul companiilor. De exemplu, în unele țări, sunt folosite peste 300 de versiuni diferite ale sistemelor de tip ERP (Enterprise Resource Planning Systems). Una dintre dificultățile de care se lovește un auditor este greutatea colectării, pre-procesării, gestionării și analizării datelor din diverse sisteme informatice.

Aceste dificultăți duc la eforturi suplimentare și un consum inutil de timp atât pentru companii, cât și pentru auditori. Se estimează că soluționarea acestor probleme pot duce la o creștere cu aproape 70% a timpului pierdut cu colectarea datelor în anumite proiecte de audit.

Proiectul de lucru propus pentru comitetul tehnic

  • Standarde pentru servicii ale datelor de audit pentru bugetul sectorului public;
  • Standarde pentru servicii ale datelor de audit pentru rapoartele financiare;
  • Standarde pentru servicii ale datelor de audit pentru companii nefinanciare;
  • Standarde pentru servicii ale datelor de audit pentru impozite;
  • Standarde pentru servicii ale datelor de audit pentru asigurările sociale.

Planurile pentru standardele enumerate mai sus specifică conținutul datelor, procedurile de pre-procesare și validare, tehnicile de gestionare de analiză a datelor.

Părțile interesate pot fi clasificate în trei categorii: auditori, auditați și furnizori de servicii.

Dacă sunteți interesați de crearea acestui nou comitet tehnic, vă rugăm să îl contactați pe dl Florin Neacșu, Expert Standardizare ASRO (florin.neacsu@asro.ro).

Dacă înființarea comitetului tehnic va fi aprobată de către părțile interesate, România poate obține calitatea de membru permanent sau pe cea de membru observator în activitatea acestuia desfășurată la nivel internațional.