Un nou standard ISO pentru reziliența urbană

Odată cu procesul de urbanizare care se află în plină expansiune, este pusă o puternică presiune asupra resurselor și infrastructurii mediului citadin. Pentru a face față acestei provocări, edilii orașelor trebuie să construiască clădiri rezistente și ecologice.

Conform unei statistici, primele 600 de orașe din lume găzduiesc 20% din populația globului, dar produc 60% din PIB-ul mondial. Se estimează că, până în anul 2050, 68% din populația globului va locui în orașe, iar în eventualitatea unui dezastru impactul va fi major.

În anul 2018, mai mult de 17 milioane de oameni au fost strămutați din cauza unor dezastre naturale. Odată cu schimbările climatice, care sunt principalul factor în producerea acestor calamități, zonele urbane trebuie să fie pregătite pentru a le putea face față.

Pentru a veni în ajutorul administrațiilor locale, sub îndrumarea Organizației Națiunilor Unite (ONU), Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a început elaborarea unui standard care are ca scop reziliența urbană.

Standardul va defini cadrul pentru reziliența urbană, va clarifica principiile și conceptele și va ajuta utilizatorii să identifice, să implementeze și să monitorizeze acțiuni adecvate pentru a face orașele mai durabile.

Elaborarea standardului este condusă de ONU prin programul „UN-Habitat”, program de reziliență urbană dezvoltat în sprijinul orașelor. Acesta va beneficia de experiența de 15 ani în domeniu a specialiștilor implicați în program, dar și de cea a experților internaționali din cadrul comitetului tehnic ISO (ISO/TC 292 – Securitate și reziliență) care este responsabil pentru elaborarea standardului.

„Un oraș rezistent trebuie să evalueze, să planifice și să acționeze pentru a se pregăti și pentru a răspunde tuturor provocărilor, indiferent dacă acestea apar în mod neprevăzut sau nu”, a subliniat Esteban Leon, un membru  important al grupului de lucru și Șef al programului de reziliență urbană de la „UN-Habitat”.

Standardul va contribui în mod direct la îndeplinirea obiectivului de dezvoltare durabilă ONU – SDG 11 „Orașe și comunități durabile”.