Programul de lucru al CEN CENELEC 2020

Ne aflăm în secolul informației, iar schimbările continue, menite să ne construiască un trai mai bun, ne demonstrează că pe lângă gestionarea prezentului încercăm, cu din ce în ce mai multă ardoare, să definim viitorul.

Întrucât standardizarea este o activitate orientată spre viitor, definind prin documente tehnice standardizate modul în care facem posibilă tranziția către viitor într-un mod eficient, sigur și durabil, observăm că această activitate devine tot mai esențială pentru industria, societatea și economia globală.

Astfel, Programul de lucru al CEN și CENELEC pentru anul 2020 oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor evoluții din stadardizare și asupra domeniilor strategice prioritare ale CEN și CENELEC în cele 14 sectoare și 3 teme orizontale de activitate.

Acesta furnizează informații structurate referitoare la comitetele tehnice implicate în realizarea standardelor, numărul de standarde care vor fi publicate de CEN și CENELEC în anul curent și planurile de colaborare viitoare ale organizației cu alte instituții europene.

Printre obiectivele CEN și CENELEC pentru anul 2020 se regăsesc, de asemenea, și creșterea gradului de conștientizare cu privire la valoarea standardelor pentru piața unică, punerea în aplicare a noilor priorități politice ale Comisiei Europene, precum este Pactul ecologic european, în care CEN și CENELEC au o activitate de standardizare cuprinzătoare sau contribuția la eliminarea barierelor din calea comerțului pe piața mondială și colaborarea strânsă cu ISO și IEC.

Digitalizarea continuă să fie o prioritate în cadrul Agendei organizațiilor europene de standardizare care vor consolida în lunile următoare eforturile de adaptare a sistemului de standardizare la era digitală.

Așadar, inițiativele din Programul de lucru CEN și CENELEC arată în mod clar că anul 2020 va fi unul fundamental pentru evoluția Sistemului european de standardizare, și prin implicarea tuturor părților interesate din Europa și din întreaga lume – prin viziunea, dedicarea, entuziasmul și angajamentul acestora –  va continua construirea unui model european de standardizare eficient și de succes în beneficiul economiei și al cetățenilor Europei.

Programul de lucru al organizațiilor europene de standardizare CEN și CENELEC pentru anul 2020 poate fi consultat aici.