O Europă puternică într-o lume a provocărilor

Pe data de 1 ianuarie 2020, Croația a preluat pentru prima dată președinția Consiliului Uniunii Europene. În următoarele șase luni, sub motto-ul: „O Europă puternică într-o lume a provocărilor”,  scopul Croației este de a promova unitatea și consensul în UE și de a face față numeroaselor provocări cu care se confruntă Europa în prezent.

Prioritățile președinției Croației sunt următoarele: o Europă care dezvoltă, care se conectează, care protejează și o Europă influentă, care împreună, modelează viziunea unei Uniuni Europene care acționează în beneficiul statelor sale membre și al cetățenilor săi.

CEN, CENELEC și HZN, membrul național croat, felicită Croația pentru această oportunitate și subliniază contribuția standardelor în îndeplinirea priorităților mai sus amintite. Standardele contribuie la dezvoltarea și consolidarea pieței unice europene pentru crearea unei Europe mai puternice și mai durabile, eliminând barierele din calea comerțului european și internațional și sprijinind accesul pe piață al produselor și serviciilor competitive.

Unul dintre principalele domenii ce contribuie la creșterea economică a Europei este digitalizarea. Noile tehnologii, ca IoT și 5G, dizolvă granițele dintre sectoare și promovează mai multe modele de afaceri. CEN și CENELEC se angajează să ajute Europa să beneficieze de digitalizare, printre acțiunile realizate regăsindu-se stabilirea recentă a unui comitet tehnic pe Blockchain și DLT, activitatea desfășurată privind securitatea cibernetică sau punerea în aplicare a Planului strategic pentru transformarea digitală care vizează crearea de standarde adecvate erei digitale.

Un alt domeniu de interes pentru standardizarea europeană este durabilitatea, în cadrul Pactului ecologic european recent anunțat al UE, pentru care CEN și CENELEC au înființat organisme specializate care să se asigure că aspectele de mediu sunt luate întotdeauna în considerare în activitatea de standardizare.

Elena Santiago Cid, Directorul General al CEN și CENELEC, afirmă că „Sistemul european de standardizare, bazat pe o abordare voluntară și incluzivă, și-a demonstrat deja puterea de a sprijini procesul de elaborare a politicilor UE”, confirmând că acesta este pregătită să coopereze în continuare pentru a sprijini noul cadru legislativ și a întâmpina cu succes viitoarele provocări.