Succesul durabil – ținta fiecărei organizații

EN ISO 9004:2018 a fost adoptat ca standard român, SR EN ISO 9004:2018, Managementul calității. Calitatea unei organizații. Îndrumări pentru obținerea unui succes durabil. Adoptarea s-a făcut prin metoda publicării versiunii originale (engleză).

 

Standardul SR EN ISO 9004:2018 oferă îndrumări organizațiilor să obțină un succes susținut într-un mediu complex, dificil și în continuă schimbare, cu referire la principiile managementului calității descrise în ISO 9000.

Atunci când acestea sunt aplicate împreună, principiile managementului calității pot oferi o bază unificatoare pentru valorile și strategiile unei organizații.

În timp ce ISO 9001:2015 are ca scop asigurarea încrederii în produsele și serviciile unei organizații, acest document are ca scop asigurarea încrederii în capacitatea organizației de a atinge un succes durabil.

Conducerea de la cel mai înalt nivel se concentrează pe capacitatea organizației de a satisface nevoile și așteptările clienților și a altor părți interesate relevante, oferind încredere în obținerea unui succes durabil. Acest document se referă la îmbunătățirea sistematică a performanțelor generale ale organizației. Include planificarea, implementarea, analiza, evaluarea și îmbunătățirea eficacității și eficienței sistemului de management.

Factori care influențează succesul unei organizații apar în mod continuu, evoluează, cresc sau se diminuează peste ani și capacitatea de adaptare la aceste schimbări este importantă pentru un succes durabil. Exemplele includ responsabilitatea socială, factori de mediu și culturali, în plus față de cele care ar fi fost luate în considerare anterior cum ar fi eficiența, calitatea; luați împreună, acești factori fac parte din contextului organizației.

Abilitatea de a atinge un succes durabil este sporită de către managerii de la toate nivelurile prin înțelegerea contextului evolutiv al organizației. Dar și îmbunătățirea și inovarea susțin succesul durabil.

Standardul, prin anexa sa, oferă un instrument de autoevaluare pentru a examina măsura în care organizația a adoptat conceptele din acest document.  Autoevaluarea poate oferi o imagine de ansamblu a performanței unei organizații și a gradului de maturitate a sistemului său de management. Aceasta poate contribui la identificarea domeniilor de îmbunătățire și/sau inovare și la stabilirea priorităților pentru acțiunile ulterioare.