Programul de lucru al CEN CENELEC – 2018

Programul de lucru al organizațiilor europene de standardizare CEN și CENELEC pentru anul 2018 poate fi consultat aici.

Acesta prezintă realizările din anul 2017 pe fiecare dintre cele 14 sectoare de activitate.

Pentru fiecare sector, este disponibilă o listă a comitetelor tehnice implicate în realizarea lucrărilor, numărul de standarde publicate de CEN și CENELEC în  sectorul respectiv, activitatea articolele care sunt aspectele în lucru în prezent precum și mandatele de standardizare primite de la Comisia Europeană și EFTA.

„Programul de lucru CEN și CENELEC 2018” detaliază, de asemenea, standardele și activitățile care urmează să fie elaborate în anul 2018 și legăturile cu elementele relevante ale „Programului anual de lucru pentru standardizarea europeană 2018” al Comisiei Europene pentru fiecare dintre sectoarele de activitate.

Într-adevăr, se așteaptă ca anul 2018 să fie unul promițător pentru consolidarea Sistemului european de standardizare prin implicarea părților interesate din Europa și din întreaga lume prin viziune, dedicare, entuziasm și angajament, toate acestea pentru elaborarea standardelor europene.